Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Aktualności

2013-04-09 15:12

Oczyszczanie ścieków powstających w myjni cystern w firmie transportowej EL-TRANS

Lugan® 5000 zdaje egzamin po raz kolejny!

Firma transportowa EL-TRANS, której centrum logistyczne mieści się w Radzyminie, specjalizuje się głównie w przewozie chemii płynnej, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak również na terenie Europy Wschodniej.

Aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom swoich klientów, EL-TRANS podejmuje ciągłe inwestycje, zarówno w nowoczesną flotę, jak również w zaplecze serwisowe, którego jednym z elementów jest myjnia autocystern.

Myjnia wyposażona jest w dwa stanowiska myjące - do mycia po produktach spożywczych oraz po produktach chemicznych. Jednym z codziennych wyzwań firmy EL-TRANS jest podczyszczanie powstających w myjni ścieków w takim stopniu , aby określały parametry zrzutu do kanalizacji.

Dobór odpowiedniego rozwiązania technologicznego do podczyszczania ścieków i następnie jego realizację zlecono firmie Enviro-Chemia. W pierwszej kolejności przeprowadzono szereg testów laboratoryjnych i analiz fizyko-chemicznych. Do poboru próbek zainstalowano automatyczny próbopobierak. Na podstawie osiągniętych wyników zaoferowano rozwiązanie składające się z urządzenia do podczyszczania ścieków technologicznych typu Lugan® 5.000 wraz z rozdziałem strumieni ścieków.

Zanim ścieki trafią do urządzenia Lugan®, gdzie poddawane są dalszej obróbce, każdy ze strumieni ścieków powstały z mycia po środkach chemicznych i z mycia po środkach spożywczych jest automatycznie rozdzielany i kierowany do zbiorników koncentratu. Dzięki zastosowanemu systemowi rozdziału, zmniejszeniu ulegają wahania w stężeniu ścieków na odpływie, co wpływa na optymalizację procesu podczyszczania.

Powstały po procesie oczyszczania ścieków osad gromadzony jest w zbiornikach i następnie odwadniany na komorowej prasie filtracyjnej.

Całość instalacji wykonano w najwyższej jakości, co gwarantuje stabilne prowadzenie procesu oczyszczania oraz możliwość zdalnego zarządzania instalacją.

Podczyszczalnia ścieków typu Lugan® 5.000 zdaje egzamin w kolejnym zakładzie - od momentu rozruchu ścieki oczyszczone przez instalację spełniają stawiane wymagania.

Firma EL-TRANS jest zadowolona ze współpracy i zleca Enviro-Chemia opiekę serwisową nad zrealizowaną instalacją.

 

Elektromechanik z Enviro-Chemia podczas rozruchu instalacji podczyszania ścieków

Widok na całą instalację

 

 

 


Polityka prywatności