Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Aktualności

2013-07-19 12:33

EnviroChemie buduje instalację do recyklingu ścieków dla przemysłu solarnego w Katarze

W czerwcu EnviroChemie podpisała umowę z firmą zajmującą się produkcją paneli solarnych z siedzibą w Katarze na kompleksową realizację instalacji do oczyszczania ścieków i instalacji do recyklingu wody. Ścieki technologiczne będą poddawane wieloetapowej obróbce obejmującej metody fizyko-chemiczne, biologiczne i membranowe, tak aby jak największa ilość wody mogła być ponownie użyta. Pozostałości wody, które nie będą mogły być zawrócone do obiegu zostaną odprowadzone z systemu jako ściek oczyszczony.

Wydajność oczyszczania i bezpieczeństwo eksploatacyjne w nowej instalacji zostanie zagwarantowane poprzez kombinację technologii Envochem (fizyko-chemiczne strącanie i system detoksykacji) z technologią Biomar (biologia membranowa) i zamykającą system technologią Envopur (odwrócona osmoza). Całość instalacji zostanie zmontowana fabrycznie w zabudowie EnviModul, dzięki czemu skróci się czas realizacji i wzrośnie jakość wykonania. Poszczególne moduły instalacji zostaną wykonane w zakładach produkcyjnych EnviroChemie w Niemczech skupionych w regionie Frankfurt/Ren-Men.


Polityka prywatności