Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Aktualności

2013-09-02 15:46

EnviModul Biomar - biologiczna oczyszczalnia ścieków w zabudowie modułowej dla przemysłu mleczarskiego

Na początku lipca EnviroChemie zaprezentowała w siedzibie głównej w Rossdorfie (Niemcy) instalację do biologicznego oczyszczania ścieków Biomar dla przemysłu mleczarskiego, wykonaną w zabudowie EnviModul, w której umieszczono całość wyposażenia zarówno mechanicznego, jak również elektrotechnicznego. Całość instalacji wraz ze zbiornikami, które zostaną dostarczone również z Niemiec zostanie posadowiona na terenie zakładu mleczarni w Rosji.
Wydajność instalacji wynosi dwa mln litrów ścieków mleczarskich dziennie. Oprócz 10 modułów zajmujących łącznie powierzchnię ok. 300m2, instalację tworzy duży zbiornik wyrównawczo-uśredniający o pojemności 1000m3 oraz dwa reaktory Biomar OBBR do obróbki tlenowej. Biomasa i części stałe, które nie zostaną zatrzymane w reaktorach zostaną odseparowane w procesie flotacji w instalacji Flomar. Instalacja ta, podobnie jak urządzenia flotacyjne do obróbki wstępnej i filtracyjna prasa taśmowa do odwadniania osadu zostały umieszczone w zabudowie modułowej.
Poszczególne moduły instalacji EnviModul zostaną załadowane na ok. 20 samochodów ciężarowych i przetransportowane na plac budowy, gdzie następnie zostaną posadowione na płycie fundamentowej. Czas budowy zostanie skrócony o połowę w porównaniu do tradycyjnych prac betonowych i budowlanych (budowa hali procesowej). Instalację można w każdym momencie rozbudować lub przetransportować do innej lokalizacji fabryki.

EnviModul Biomar - modułowa wielostopniowa instalacja do biologicznego oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego  


Polityka prywatności