Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Aktualności

2014-06-16 14:23

Oczyszczanie ścieków z przemysłu spożywczego w celu bezpośredniego zrzutu do środowiska

EnviroChemie poprzez zastosowanie modułowych rozwiązań EnviModul Biomar oczyszcza ścieki dostosowywując się każdorazowo do indywidualnie określonych wartości granicznych dla danego zakładu przemysłowego.

Oferowane przez nas rozwiązania typu EnviModul wyposażone są w kompletny osprzęt mechaniczny oraz pełne wyposażenie elektryczne, co umożliwia ich szybki montaż w miejscu przeznaczenia w pobliżu wstępnie zmontowanych zbiorników. Skonstruowane w oparciu o technologię złóż ruchomych reaktory Biomar-MBBR umożliwiają dzienne oczyszczanie ścieków mleczarskich na poziomie np. od 1000 - 5000 , w stopniu zapewniającym ich bezpieczny zrzut do środowiska. Proces wstępnej i końcowej obróbki ścieków z jednoczesnym usuwaniem resztkowej biomasy oraz pozostałości substancji stałych zachodzi każdorazowo w instalacjach do flotacji typu Flomar.

W zależności od rodzaju zastosowania, na instalację EnviModul może składać się od trzech do ośmiu modułów.


Polityka prywatności