Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Aktualności

2014-05-23 11:23

Elektroflotacja - energooszczędna alternatywa obróbki ścieków zapewniająca efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych

EnviroChemie przedstawia energooszczędną, zapewniającą efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych alternatywę dla procesu ultrafiltracji, jak również dla instalacji opartych na separacji emulsji oraz dla urządzeń do destylacji.

Najczęściej dzienna ilość ścieków, w tym wody użytej do płukania oraz wody obiegowej generowana w trakcie procesów produkcyjnych oraz podczas mycia waha się pomiędzy 10 a 200m³. Niestety ponowne wykorzystanie tych ścieków bez poddania ich wcześniejszej obróbce jest z przyczyn technologicznych najczęściej niemożliwe. Z drugiej jednak strony, odprowadzając ścieki do kanalizacji marnujemy pieniądze, gdyż ponosimy nie tylko koszty zakupu wody lecz również opłaty związane ze zrzutem ścieków do kanalizacji. Ponadto, bardzo często w ściekach tych przekroczona zostaje dopuszczalna ilość węglowodorów oraz matali ciężkich. W związku z powyższym, w celu umożliwienia zgodnego z prawem zrzutu ścieków do kanalizacji, niezbędne jest zainstalowanie urządzenia do wstępnej obróbki ścieków.

Zasadniczo, użytkownik może wybierać spośród wielu różnorodnych technologii, tj. mikrofiltracja i ultrafiltracja lub destylacja. Również EnviroChemie oferuje szeroki wachlarz produktów dla tego zakresu. Dlaczego więc elektroflotacja? Poszukiwano rozwiązania, które umożliwiałoby obróbkę ścieków generowanych w niewielkich i średnich ilościach, w tym wody procesowej oraz wody użytej podczas płukania. Z założenia urządzenie miało charakteryzować się niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, niezawodnością działania, a ponadto nie wymagać ciągłego czyszczenia i płukania, co w sposób istotny obniżałoby koszty eksploatacji. Urządzenie miało pracować w sposób ciągły, a nie sekwencyjny, jak również doskonale radzić sobie z temperaturami na wejściu wynoszącymi od 5 do 70°C bez potrzeby instalowania urządzeń grzewczo-chłodzących. Koncepcję elektroflotacji oparliśmy i przetestowaliśmy na sprawdzonej platformie dedykowanej dla urządzeń Lugan z flotacją ciśnieniową DAF oraz ich niezawodnych i sprawdzonych podzespołach. Wewnątrz naszego kompaktwego urządzenia woda zasilająca jest neutralizowana, poddawana procesowi flokulacji, a następnie kierowana do reaktora (E-FLow-Reaktor), gdzie zachodzi proces wytwarzania pęcherzyków gazu. Przedstawione na powyższej ilustracji pęcherzyki gazu łączą się z cząsteczkami zanieczyszczeń ze ścieków i kierują je do obszaru działania skimmera w reaktorze, gdzie następnie już w formie rozwodnionego osadu zanieczyszczenia odprowadzane są do koryta odwadniającego. Jako efekt końcowy do utylizacji trafia charakteryzująca się niewielką zawartością wody substancja stała, w znacznie mniejszej ilości niż ilość odpadów generowanych w procesie ultrafiltracji lub destylicacji. Zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas procesu wytwarzania pęcherzyków gazu wynosi zaledwie ok. 0,1 kWh na m³ natężenia przepływu wody. Napełnianie reaktora odbywa się bezciśnieniowo. W związku z tym pompy tłoczące i zasilające zużywają niewielką ilość energii elektrycznej, która, w zależności od lokalizacji zbiornika zbiorczego szacowana jest na maks. 0,5 kWh na m³ ścieków.

W laboratorium EnviroChemie w Rossdorfie (Niemcy) możemy z łatwością przeprowadzić badania ścieków pod kątem ich oczyszczenia na podstawie dostarczonych próbek ścieków o poj. od ok. 2l do 5l.


Polityka prywatności