Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Badania naukowe

Badania naukowe i praktyczne zastosowania z korzyścią dla naszych Klientów

W zakresie badań naukowych i rozwoju realizujemy zlecenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów udoskonalając konkretne linie produktów. Firma EnviroChemie wielką uwagę przywiązuje do współpracy z uniwersyteckimi placówkami naukowymi oraz instytutami badawczymi jak np. Instytutem Fraunhofera. Wysoka efektywność pracy naszego działu badań i rozwoju produktów wynika z interdyscyplinarnego zaangażowania zespołu złożonego z doświadczonych biologów, chemików, technologów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska.


Pierwsze prace badawcze wykonywane są już we własnych laboratoriach w Szwajcarii i w Niemczech. W warunkach laboratoryjnych testowane są technologie biologicznego usuwania odpadów (tlenowa / beztlenowa), metody chemiczno- fizyczne i technika membranowa. Dalsze badania po zakończeniu etapu testów laboratoryjnych przeprowadzane są w blisko 30 urządzeniach testowych różnej wielkości, które z reguły eksploatowane są bezpośrednio przez naszych Klientów. W firmie EnviroChemie nieustannie pracują także dwa reaktory tlenowe o pojemności 1 m³ i 3 m³.

 

 

Aktualne Projekty

„AquaFit4use“ ekonomiczne wykorzystywanie wody w przemyśle

W ramach projektu „AquaFit4use“ prowadzono badania nad recyklingiem ścieków i wody procesowej powstającej w zakładach przemysłowych odznaczających się dużym zapotrzebowaniem i zużyciem, w szczególności w przemyśle papierniczym. Projekt o budżecie ok. 14,5 miliona Euro realizowany jest przez 4 lata w ramach siódmej edycji europejskiego programu badawczego we współpracy z licznymi partnerami w całej Europie. Wiodącą rolę odgrywa tutaj polski oddział, firma EnviroChemia Polska. Celem projektu jest opracowanie łańcuchów produkcyjnych wspólnych dla wielu gałęzi przemysłu umożliwiających recykling wody wraz z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Kwestią najbardziej priorytetową jest niezawodność stosowanych metod oraz rentowność rozwiązań w poszczególnych branżach uczestniczących w projekcie.

AKIZ – zintegrowana koncepcja oczyszczania ścieków w strefach przemysłowych na przykładzie strefy przemysłowej Tra Noc w Wietnamie

W listopadzie 2009r. EnviroChemie rozpoczęła prace badawcze w ramach kolejnego projektu. Wspólnie z 9 partnerami w grupie BMBF realizowany jest projekt pod nazwą „AKIZ – zintegrowana koncepcja oczyszczania ścieków w strefach przemysłowych na przykładzie strefy przemysłowej Tra Noc w Wietnamie“, którego celem jest stworzenie dla potrzeb rynków wschodzących wydajnego kompleksowego systemu rozwiązywania problemów z oczyszczaniem ścieków w strefach intensywnego rozwoju gospodarczego i przemysłowego. W ramach projektu częściowego firma EnviroChemie w ścisłej kooperacji z instytutem WAR Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt opracowała recyklingową instalację testową wykorzystującą technologię membranową, która aktualnie eksploatowana jest w warunkach testowych. Projekt realizowany do 2013r. zakłada oprócz skonstruowania instalacji także jej kilkuletnią eksploatację na miejscu w Wietnamie, w strefie przemysłowej.

Firma EnviroChemie prowadzi badania dbając o środowisko naturalne i tym samym o naszych Klientów.

Zamknięte Projekty

Systemy uzdatniania wody do zastosowań w hotelach, centrach handlowych i rozrywkowych

We współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi w Bonn i w Kaiserslautern w roku 2009 zakończony został projekt badawczy pod nazwą „KOMPLETT“, w ramach którego prowadzono prace nad recyklingiem wody przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Instalacja opracowana przez firmę  EnviroChemie we współpracy z uniwersytetem technicznym w Kaiserslautern została dokładnie przetestowana w Instytucie Fraunhofera w Oberhausen. Celem prac było opracowanie technologii możliwie jak najdokładniejszego oczyszczenia szarej i czarnej wody (wody zabrudzonej wolnej od fekaliów i wody zawierającej fekalia) w gospodarstwach domowych, kompleksach biurowych i hotelowych (wodę szarą nawet do klasy czystości wody pitnej). Oczyszczona woda ponownie wykorzystywana jest w tych budynkach do prania, spłukiwania toalety lub kąpieli pod prysznicem.

 
>> bliższe informacje o konferencji podsumowującej KOMPLETT

>> galeria zdjęć z konferencji podsumowującej KOMPLETT

Bliższe informacje pod adresem www.komplett-projekt.de

Polityka prywatności