Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Innowacje

EnviModul - modułowe rozwiązania przemysłowe do oczyszczania ścieków technologicznych i uzdatniania wody procesowej

Dzięki modułowym rozwiązaniom EnviModul można swobodnie zestawiać ze sobą instalacje do uzdatniania wody procesowej i oczyszczania ścieków przemysłowych. Rozwiązanie to, w porównaniu do tradycyjnej zabudowy przynosi korzyści pod względem kosztów, elastyczności, jak również pod względem czasu realizacji inwestycji. EnviModul został opracowany przez EnviroChemie w ramach kampanii BlueCompetence (przedsięwzięcie VDMA -  Niemiecki Związek Producentów Maszyn i Urządzeń) jako samodzielne modułowe rozwiązanie w zabudowie kontenerowej. O zaletach rozwiązania EnviModul świadczą projekty zrealizowane na całym świecie.

EnviModul umożliwia kombinację różnych etapów do obróbki wody procesowej i ścieków technologicznych oraz recyklingu wody: poczynając od obróbki wstępnej za pomocą flotacji Flomar® i filtracji membranowej Envopur® z oczyszczaniem biologicznym Biomar®, aż po metody fizyko-chemiczne Envochem®, Flomar®, Split-O-Mat® i Lugan® do obróbki ścieków, filtracji lub recyklingu. Dostępne są również dodatkowe moduły do uzdatniania wody procesowej.

Szybciej i elastyczniej

Zalety są oczywiste! W porównaniu do tradycyjnej zabudowy, realizacja rozwiązania EnviModul jest znacznie szybsza i wymaga zdecydowanie niższych nakładów. Ponadto łatwiej można go dostosować do zmieniających się warunków pracy klienta, a w razie potrzeby można go również przenieść do innej lokalizacji lub kolejnego zakładu produkcyjnego.

Porównanie tradycyjnej zabudowy i rozwiązania EnviModul

 

Tradycyjna zabudowa 

EnviModul  

Czas projektowania:

długi

krótki

Pozwolenie:

skomplikowana procedura

uproszczona procedura

Koszty robót budowlanych:

wysokie

niskie

Czas montażu:

średni

krótki

Rozruch i test:

w miejscu montażu

test wstępny w zakładzie

Rozbudowa:

często ograniczona

łatwo dostępna

Przebudowa:

kosztowna

prosta

Przeniesienie instalacji:

niemożliwe

możliwe

Amortyzacja:

długi okres

krótki okres

Złożoność:

wysoki stopień

niski stopień

 

Urządzenia kompaktowe Split-O-Mat® i Lugan® w zabudowie EnviModul

Urządzenia do fizyko-chemicznej obróbki ścieków typu Split-O-Mat® i flotatory Lugan® dostarczamy zmontowane fabrycznie w 6m zabudowie EnviModul, co umożliwia łatwą instalację u klienta. Zabudowa EnviModukl seryjnie wyposażona jest w sterowanie, wentylację i wyposażenie BHP.

Lugan® w zabudowie EnviModul

Kompaktowe flotatory opierające się na flotacji ciśnieniowej DAF.

Zastosowanie:
np. oczyszczanie ścieków technologicznych powstających w zakładach kosmetycznych, myjniach samochodowych, procesach galwanizacyjnych.

Split-O-Mat® w zabudowie EnviModul

Fizyko-chemiczne podczyszczanie ścieków opierające się na procesach strącania/flokulacji/filtracji do:

  • redukowania ChZT i BZT5
  • redukowania zawiesiny
  • wytrącania metali ciężkich

Zastosowanie:
np. w drukarniach, przemyśle farbiarskim i lakierniczym, przemyśle matlowym, przemyśle szklarskim.

Indywidualnie zaprojektowane rozwiązania przemysłowe w zabudowie EnviModul

 

Envopur® Odwrócona osmoza

w zabudowie kompaktowej ze sterowaniem na panelu dotykowym i niewielkim stanowiskiem obsługi.

Zastosowanie:
np. do recyklingu podczyszczonych wstępnie ścieków technologicznych.

Biomar® Biologia membranowa

wykonana w dwóch modułach EnviModul.

Zastosowanie:
np. do biologicznego oczyszczania ścieków w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.

Envochem® fizyko-chemiczna obróbka ścieków

Dwupoziomowa zabudowa modułowa, oszczędzająca miejsce.
Metoda: strącanie chemiczne, flokulacja z sedymentacją i odwadnianiem osadu.
Wyposażona kompletnie w układy dozowania i urządzenia kontrolne.

Zastosowanie:
np. w przemyśle metalowym, górnictwie, utylizacji odpadów.

Flomar® Wysokowydajny flotator

Wykonany w dwóch modułach EnviModul jako kompaktowy flotator z flokulacją opierający się na flotacji ciśnieniowej DAF. W tym przypadku wykonanie w zabudowie otwartej.

Zastosowanie:
np. w przemyśle spożywczym i napojowym, przemyśle drzewnym i chemicznym.

Polityka prywatności