Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Koncepcja / Projektowanie

UDOSKONALAMY NASZE ROZWIĄZANIA!

EnviroChemie jest partnerem klientów, począwszy od wstępnych konsultacji, następnie projektowanie, wykonanie i rozruch urządzenia. U nas otrzymacie Państwo wszystko z jednego źródła:  

  • projektowanie
  • wykonanie instalacji  
  • rozruch instalacji/optymalizacja
  • optymalizacja procesu

Nasz cel: wydajne rozwiązania!

Made in Germany/Swiss made

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w Niemczech  i w Szwajcarii. Istotne elementy wyposażenia technologicznego takie jak pompy, zawory, armatura, technika kontrolno-pomiarowa pochodzą od wiodących dostawców niemieckich i szwajcarskich. Korzyści płynące do klientów to długa żywotność, wysoka wydajność energetyczna i długotrwałe bezpieczeństwo dostaw części zamiennych.

Projektowanie

W projekcie podstawowym uwzględnia się określone parametry, wyniki badań laboratoryjnych i testów pilotażowych, wymagania konstrukcyjne oraz budżet klienta. Wraz z ustaleniem projektu podstawowego określa się proces technologiczny i jego główne komponenty. Definiuje się niezbędne działania budowlane. Określone zostają również koszty wykonania i eksploatacji instalacji. W tym momencie EnviroChemie przygotowuje szczegółową ofertę na dostawę wyposażenia i projekt wykonawczy. Aby w każdej chwili oferować klientom doskonałe rozwiązania, EnviroChemie koncentruje się na projektowaniu samodzielnie opracowanych procesów.   

Wykonanie instalacji

Ze względu na wysokie wymagania międzynarodowych klientów, EnviroChemie produkuje kluczowe elementy we własnych warsztatach. Komponenty instalacji i moduły są przy tym w ten sposób prefabrykowane, aby można je było szybko zmontować na placu budowy bez utraty jakości. Własne warsztaty produkcyjne wykorzystywane są również jako centra szkoleniowe dla wyspecjalizowanych montażystów. 

Rozruch instalacji/optymalizacja  

Instalacje do obróbki wody procesowej i ścieków technologicznych często uruchamia się równolegle z uruchomieniem nowej produkcji. W tym czasie muszą zostać optymalnie dopasowane do specyficznej jakości wody i ścieków. Należy przy tym uwzględnić optymalne parametry i koszty eksploatacji. Inżynierowie procesu, z długoletnim  doświadczeniem z zakresu biologii, budowy maszyn i elektrotechniki odgrywają najistotniejszą rolę przy optymalizacji  podczas rozruchu wyposażenia. 

Optymalizacja procesu

Podczas zwykle długiego okresu użytkowania instalacji wodno-ściekowej często dochodzi do zmian w składzie mediów i wymagań odnośnie jakości oczyszczania. Ponowna kontrola wszystkich założeń projektowych, optymalizacja niektórych etapów procesu, zastosowanie optymalnych chemikaliów procesowych oraz szkolenie personelu mogą przynieść oszczędność kosztów wynoszącą do 50%. 

Polityka prywatności