Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Historia

Ponad 30 lat doświadczenia i wiedzy w obróbce wód i ścieków

1976

Założenie firmy w Szwajcarii
Grupa produktowa Split-O-Mat® urządzenia kompaktowe i Envochem® urządzenia do obróbki fizyko-chemicznej

1987

Otwarcie przedstawicielstw w Niemczech i w Holandii
Grupa produktowa Envopur® urządzenia membranowe

1996

Utworzenie siedziby głównej w Niemczech, w Rossdorfie
Wprowadzenie grupy produktowej Biomar® instalacje do obróbki biologicznej ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych

2000

Założenie oddziałów w Polsce i w Rosji
Wprowadzenie grupy produktowej Lugan® kompaktowe flotatory 

2001

Wprowadzenie grupy produktowej EnviroDTS® 
Urządzenia w Instytutach Zdrowia i Biotechnologii

2002

Założenie oddziałów w Brazylii i Rumunii

2005

Innowacje produktowe w grupie Biomar®, Lugan® i
Split-O-Mat®

2006

30 lat EnviroChemie na rynku technologii wodno-ściekowych
Wprowadzenie grupy produktowej EnviroFALK urządzenia kompaktowe do obróbki wody procesowej

2007

Ciągły rozwój w Europie Wschodniej

2008

Grupa produktowa Flomar® flotatory o wysokiej wydajności

2009

Innowacje produktowe: recykling popłuczyn i neutralizacja spalin
Trwałe rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków – energia ze ścieków
Wprowadzenie marki nadrzędnej EnviroWorld

2010

Przejęcie firmy AWATEC AG, Szwajcaria
Otwarcie oddziału w Szwecji

Polityka prywatności