Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Chemia budowlana

Oczyszczanie ścieków z produkcji chemii budowlanej

Ścieki pochodzące z procesów produkcji farb, tynków mokrych i klei 


Przy produkcji farb, tynków mokrych i różnego rodzaju klejów wykorzystywane są takie maszyny jak mieszalniki, stanowiska rozlewcze czy maszyny pakujące. Instalacje te w wyniku kontaktu z przygotowywanym produktem ulegają zabrudzeniu. Z tego powodu okresowo lub przy zmianie produkcji np. koloru całość oprzyrządowania jest myta w celu usunięcia zanieczyszczeń. 
W wyniku procesów mycia powstają ścieki zanieczyszczone chemicznie, które należy oczyścić przed zrzutem do kanalizacji, odbiorem przez firmy zewnętrzne lub zawróceniem do produkcji.
Ścieki zanieczyszczone charakteryzują się dużą zawartością zawiesin koloidalnych, metali ciężkich i zmiennym pH co wymaga zastosowania odpowiednio dobranej metody oczyszczania ścieków.  

Enviro-Chemia, w zależności od potrzeb Klienta realizuje zarówno indywidualnie zaprojektowane duże instalacje, jak również oferuje standardowe urządzenia typu Split-O-Mat®. Stosowane są tutaj takie metody jak: obróbka fizyko-chemiczna, oczyszczanie biologiczne lub ich kombinacja w zależności od miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych lub ich innego wykorzystania.  

Wybrane referencje:

Oczyszczanie ścieków z produkcji farb

Caparol

Robert Murjahn GmbH & Co. KG (Caparol) • Ober-Ramstadt • Niemcy 

Split-O-Mat® COL Instalacja oczyszczania ścieków z produkcji farb  

Podczas produkcji farb ścieki powstają przede wszystkim w procesie produkcyjnym ale także podczas mycia zbiorników i posadzek. Ścieki zanieczyszczone są przede wszystkim rozproszonymi cząstkami farb, lakierów, środków do czyszczenia oraz produktów pochodnych.
Oczyszczanie wstępne polega na oddzieleniu cząstek stałych na sicie oraz skierowaniu ścieków do zbiornika buforowego z ciągłym mieszaniem. Ze zbiornika ścieki podawane są do urządzenia Split-O-Mat® COL pracującego w trybie ciągłym i w zależności od ilości dopływających ścieków. W trzech etapach oczyszczania - koagulacja, neutralizacja oraz flokulacja zużywane są proporcjonalnie do ilości ścieków i wartości pH, chemikalia procesowe: chlorek żelaza (III), mleko wapienne i środek wspomagający flokulację.
Proces flokulacji monitorowany jest poprzez kamerę video dzięki czemu może być obserwowany i kontrolowany na monitorze w sterowni. W kolejnym etapie w procesie sedymentacji oddzielany jest osad. Pozostały na dnie osad rzadki odwadniany jest na komorowej prasie filtracyjnej. Oczyszczona woda przepływa przez kontrolę końcową oraz przez filtr wielowarstwowy w celu ewentualnego usunięcia mikroflokuł.   


Dane technologiczne: 

Natężenie przepływu: 

160 m³/d

Wydajność instalacji:

zmiennie 15-20 m³/h 

Obciążenie ścieków: 

 

Zawiesina:

1-3%

pH:

8-12

Temperatura:

8-12o C

ChZT:

ok. 1200 mg/l

Sterowanie:

PLC z wizualizacją

Split-O-Mat® SOM 2000 do podczyszczania ścieków z procesów wytwarzania chemii budowlanej

FAST

Zielona Góra • Polska  

Split-O-Mat® SOM 2000 - oczyszczanie ścieków w przemyśle chemii budowlanej 

Firma FAST w Zielonej Górze jest znanym producentem chemii budowlanej, w tym farb wodnych akrylowych i tynków dyspersyjnych. Podczas procesu produkcji i mycia linii technologicznej powstają ścieki wysokoobciążone zanieczyszczeniami charakteryzowanymi parametrem ChZT oraz duże ilości zawiesiny ogólnej i koloidalnej. W roku 2010 firma Enviro-Chemia zainstalowała urządzenie Split-O-Mat® SOM 2000, dzięki czemu ścieki po oczyszczeniu można odprowadzać do kanalizacji.
Aktualnie ścieki z produkcji zbierane są w mieszanym zbiorniku buforowym. Stąd pompowane są do pompą membranową do reaktora urządzenia SOM 2000. Po napełnieniu reaktora załącza się automatyczne mieszadło i dozowane są środki chemiczne ECSO® i Envifloc®. Testy laboratoryjne pozwoliły optymalnie dobrać chemikalia, dzięki czemu ilość powstającego osadu jest zminimalizowana, a zdolność sedymentacji bardzo dobra. Po procesie wytrącania ściek oczyszczony podawany jest na filtr taśmowyi zbierany w zbiorniku ścieku oczyszczonego skąd odprowadzany jest do kanalizacji. W fazie końcowej osad podadwany jest na filtr taśmowy i poddawany jest filtracji. Po każdej szarży pracy reaktora jest on automatycznie płukany. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie znalazło swoje miejsce w wydzielonej części magazynu. Stalowe barierki chronią przed uderzeniami wózków widłowych.  


Dane technologiczne:   

Typ:

Split-O-Mat® SOM 2000

Ilość ścieków/max:

2,0 - 4,0 m3/d

Parametry dopływu:  

pH ścieków:

6,5 - 8,0  


Zawiesina ogólna:


do 10.000 mg/l


ChZT:

do 20.000 mg/l

 

Redukcje:  

Redukcja ChZT:

do 70%  

Split-O-Mat® 1500 w zakładzie produkcyjnym Knauf Bauprodukte
List referencyjny

KNAUF Bauprodukte

Rogowiec • Polska 

Oczyszczanie ścieków z produkcji farb i tynków 

W Rogowcu k. Bełchatowa w zakładzie produkcyjnym firmy Knauf Bauprodukte wytwarza się różne produkty z asortymentu chemii budowlanej, w tym farby i tynki. Efektem ubocznym tej produkcji są powstające ścieki przemysłowe o dużej zawartości zawiesiny powstające w procesach mycia i płukania urządzeń i mieszalników. Zanim zostaną odprowadzone do kanalizacji wymagają podczyszczenia i redukcji zanieczyszczeń do limitujących wartości. W 2005 r. firma Enviro-Chemia zainstalowała na terenie zakładu urządzenie do oczyszczania ścieków Split-O-Mat® 1500. Urządzenie to działa na zasadzie chemicznego sstrącania zanieczyszczeń i oddzielania powstałego osadu w procesie sedymentacji. Dopływające ścieki gromadzone są w zbiorniku buforowym. Zbiornik zapewnia wyrównanie strumienia oraz wymieszanie i uśrednienie składu ścieków. Po napełnieniu reaktora dalszy przebieg procesu oczyszczania ścieków przebiega automatycznie. W warunkach ciągłego mieszania dozowane są środki chemiczne. Zachodzą procesy koagulacji, flokulacji, a następnie sedymentacji osadu. Kolejnym etapem jest filtracja fazy klarownej ścieku na filtrze taśmowym i odwodnienie osadu w celu zmniejszenia jego ilości. Oczyszczone ścieki są używane do płukania reaktora. Proces przebiega automatycznie po zakończeniu każdego cyklu pracy urządzenia. 


Dane technologiczne: 

Wydajność: 

0,50 - 6 m³/d

Tryb pracy:

automatyczny, okresowy 

Objętość cyklu: 

500 l 

Materiał:

PP 

Wymiary:

2100x800x1800 mm
(dł. x szer. x wys.)

Instalacja Split-O-Mat SOM 1500
Stacja dozowania chemikaliów

Producent materiałów budowlanych

• Polska  

Split-O-Mat® SOM 1500 - podczyszczalnia ścieków dla firmy z branży materiałów budowlanych  

Firma, w której znajduje się instalacja to ceniony i rozpoznawalny producent szerokiej gamy materiałów budowlanych na rynku polskim i zagranicznym. W zakładzie produkcyjnym od jesieni 2010 roku funkcjonuje urządzenie firmy Enviro-Chemia do podczyszczania ścieków przemysłowych typu Split-O-Mat® SOM 1500. Celem podczyszczania ścieków jest usunięcie zanieczyszczeń pochodzących z mycia mieszalników i instalacji produkcyjnych.

Do oczyszczania ścieków wykorzystywana jest w tym przypadku metoda fizyko-chemicznego strącania zanieczyszczeń. Ścieki w pierwszej kolejności trafiają do zbiornika buforowego, gdzie poprzez wymieszanie następuje uśrednienie składu i wahań dopływu. Po przepompowaniu zadanej objętości ścieków do reaktora urządzenia SOM 1500 dozowane są odpowiednie środki chemiczne, dobrane precyzyjnie podczas wcześniejszych testów laboratoryjnych. W procesie koagulacji i flokulacji wytrąca się osad, w którym związane są zanieczyszczenia. Faza klarowna ścieku przed odprowadzeniem do kanalizacji filtrowana jest dodatkowo na filtrze taśmowym. W celu zmniejszenia ilości powstały osad odwadnia się na wspomnianym filtrze taśmowym.
Kompaktowa budowa urządzenia SOM 1500 pozwala na instalację na małej powierzchni. Proces przebiega w pełni automatycznie, dzięki czemu urządzenie wymaga jedynie nadzoru. Sterowanie poprzez dotykowy panel z wizualizacją procesu znacznie ułatwia jego obsługę.   


Dane technologiczne:   

Typ:

Split-O-Mat® SOM 1500

Wydajność:

ok. 5 m3/d


Rozruch:


2010

Parametry dopływu:  

Zawiesina:

ok. 7000 mg/l   

ChZT:

ok. 14.000 mgO2/l

 

Odpływ:  

Zrzut:

kanalizacja   

Polityka prywatności