Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Ciężki / Chemiczny / Petrochemiczny

Obróbka ścieków i wód procesowych w przemyśle ciężkim, chemicznym, petrochemicznym

Odpowiednie rozwiązania do obróbki ścieków przemysłowych w przemyśle ciężkim, chemicznym, petrochemicznym 


W przemyśle ciężkim, chemicznym, petrochemicznym powstają ścieki, które charakteryzują się różnym składem, w przemyśle petrochemicznym zarówno przy wydobyciu, jak również przy dalszej obróbce ropy naftowej i gazu ziemnego.

W zależności od wymagań stawianych w stosunku do obróbki wód procesowych i ścieków projektujemy dla naszych Klientów każdorazowo optymalne rozwiązanie opierające się na obróbce chemiczno-fizycznej, biologicznej lub na procesach membranowych. Często kombinacja tych metod daje optymalne wyniki, stopień oczyszczenia  i wydajność energetyczną. Podstawą do opracowania naszych rozwiązań jest każdorazowo dokładna analiza danych wyjściowych, którą w razie potrzeby przeprowadzamy z naszym działem Research & Development. Poza tym oferujemy różne instalacje pilotażowe.

Wybrane referencje:

Kompaktowe rozwiązanie oczyszczania ścieków w kontenerze: Lugan® flotator do obróbki ścieków zawierających ścieki

Biopetrol

Biopetrol Rostock GmbH· Rostock · Niemcy

Podczyszczalnia ścieków Lugan® do obróbki ścieków zawierających emulsje z procesów produkcji biodiesla 

BIOPETROL Rostock GmbH należy do szwajcarskiego przedsiębiorstwa BIOPETROL INDUSRIES AG, w ich oddziale w Rostock pracuje instalacja biodiesla o wydajności 150 000 t/a biodiesla i 24 000 t/a surowej gliceryny.

Powstające w procesach produkcji ścieki z zawartością emulsji były utylizowane przez firmę zewnętrzną. Aby móc odprowadzać ścieki do istniejącej kanalizacji, niezbędne było urządzenie do podczyszczania ścieków. Wymagane przez miasto Rostock parametry zrzutu  (substancje lipofilowe < 250 mg/l i wartość pH 6,5 do 9,0) musiały zostać zachowane.

EnviroChemie zrealizowało podczyszczalnię ścieków w zabudowie kontenerowej zachowując przy tym niskie koszty eksploatacyjne. Ścieki,  pod kontrolą poziomu doprowadzane są do flotatora Lugan®, który został zaprojektowany specjalnie do obróbki ścieków przemysłowych o średnich i wysokich stężeniach zanieczyszczeń. Urządzenie Lugan bazuje na kombinacji metod strącania/flokulacji i flotacji ze strumieniem pobocznym. Osad flotacyjny jest automatycznie usuwany i odwadniany w zbiorniku zbiorczym osadu flotacyjnego wraz z filtratem.  

Dane wydajnościowe

Ilość ścieków

max. 100 m³/dzień (max. 10m³/h

Obciążenie chemiczne

Tłuszcze i substancje lipofilowe częściowo zemulgowane

ok. 4.000 mg/l

Zawiesina

< 2 %

Wartość pH

> 2 lub < 10

ChZT

do 20.000 mg/l

Dane techniczne

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

72 m²  dla podwójnego urządzenia kontenerowego  

Sterowanie:

SPS, wizualizacja procesu

Polityka prywatności