Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Farmaceutyczny / Kosmetyczny / Laboratoria

Rozwiązania do obróbki ścieków przemysłowych


Woda procesowa i ścieki technologiczne z przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego charakteryzują się bardzo często dużym obciążeniem przez niektóre substancje takie jak np. związki powierzchniowo-czynne lub barwniki.

W tych przemysłach stosowanie technologii wodno-ściekowej służy albo do obróbki wydzielonych strumieni wody procesowej albo do oczyszczania ścieków. Metody, które są stosowane to: strącanie / flokulacja, adsorpcja, membrany, obróbka tlenowa lub ich kombinacja. W celu oczyszczenia strumieni wydzielonych przed ich zmieszaniem proponujemy dostosowane metody o wysokiej wydajności. Zaletą obróbki strumieni wydzielonych jest odzysk substancji wartościowych. 

Dokładamy wszelkich starań aby nasze rozwiązania spełniały nie tylko wymagania wodno-prawne, ale również ekonomiczne i ekologiczne oczekiwania Klientów.  

Wybrane referencje:

Biologiczne oczyszczanie ścieków w reaktorze Biomar®
Komorowa prasa filtracyjna do odwadniania osadu

Beiersdorf

Beiersdorf · Itatiba · Brazylia

Oczyszczanie ścieków w przemyśle kosmetycznym 

Marka NIVEA Beiersdorf cieszy się dużą popularnością w Brazylii. Brazylia jest jednym z największych rynków na świecie w przemyśle kosmetycznym. Z tego też powodu, Beiersdorf wybudował w 2002 w miejscowości Itatiba, oddalonej ok. 1,5 godziny drogi samochodem od  São Paulo nowy zakład produkcyjny. EnviroChemie zlecono budowę nowej oczyszczalni ścieków. Opracowana koncepcja ma budowę modułową, tzn. w przypadku zwiększenia produkcji może zostać dostosowana do zwiększającej się ilości powstających ścieków. Tłuszcze i oleje z procesów produkcji ulegają rozdziałowi od ścieków w separatorze. Po buforze ścieki poddawane są biologicznej obróbce w reaktorze Biomar® z wewnętrznym sedymentatorem. Wartości parametrów wody odpływającej są znacznie niższe niż wymagane wartości graniczne. Po dezynfekcji UV woda jako woda recyklingowa stosowana jest w celach nawadniających. 

Produkt:

Biomar®

Metoda:

biologiczne oczyszczanie ścieków 

Wydajność:

120 m³/dzień ścieków przemysłowych 

 

80 m³/dzień ścieków sanitarnych

Charakterystyka:

ścieki z przemysłu kosmetycznego 

Biomar ASB/OSB
Widok z góry na oczyszczalnię ścieków
List referencyjny

BIOTON S.A.

Zakład produkcyjny Macierzysz • Polska  

Biomar® ASB / OSB - beztlenowo-tlenowa oczyszczalnia ścieków w firmie BIOTON S.A. 


Dla firmy BIOTON S.A., producenta insuliny i antybiotyków, Enviro-Chemia wybudowała oczyszczalnię ścieków łączącą w sobie najwyższe bezpieczeństwo technologiczne, niskie koszty eksploatacyjne oraz wysoką elastyczność pracy. Powstające 3 różne strumienie ścieków wymogły zainstalowanie 3 różnych ciągów technologicznych. 

Ścieki wyskoobciążone oczyszczane są beztlenowo w reaktorze Biomar® ASB, następnie tlenowo w reaktorze Biomar® OSB. Odpowiednie buforowanie z systemem wczesnego ostrzegania, pomiarem toksyczności ścieków i zbiornikiem awaryjnym zapobiega zatruciu mikroorganizmów biologicznych. Drugi strumień ścieków zawierający trudno biodegrgadowalny detergent trafia na system wyparny Vacudest® skąd destylat wpływa do reaktora tlenowego. Po reaktorze tlenowym osad nadmierny jest odwadniany na wirówce. Wysoka redukcja oraz pełne bezpieczeństwo technologiczne pozwala na odprowadzenie ścieków do rzeki. Aby instalację docelową dopasować ściśle do wysokich wymagań inwestora jej budowa została poprzedzona szeroko zakrojonymi testami laboratoryjnymi oraz stacją pilotażową. Enviro-Chemia wspomogła również firmę BIOTON S.A. w uzyskaniu dotacji unijnej na tę inwestycję. 


Dane technologiczne:   

Typ:  

Biomar® ASB / OSB

Ilość ścieków łącznie:

ok. 600 m3/d

ChZT:

do 20.000 mg/l

Detergenty niejonowe:

7.000 mg/l

Parametry zrzutu:  

ChZT:

< 125 mg/l

BZT5:

< 15 mg/l

CBW Chemie

Bitterfeld-Wolfen • Niemcy 

Envopur® NFI diafiltracja – wielostopniowy proces do produkcji barwników farb


Na zlecenie renomowanego przedsiębiorstwa w zakładach CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen produkuje się według podanych, jak również według własnych receptur trwałe i o wysokiej jakości płynne koncentraty barwnikowe, które znajdują zastosowanie w przemyśle tekstylnym, garbiarskim i papierniczym. Jądrem tego urządzenia produkcyjnego jest instalacja diafiltracji  Envopur® NFI ze zintegrowanym procesem mebranowym. Wieloetapowy proces produkcyjny obejmuje:

  • przygotowanie i rozpuszczenie substratów,
  • umieszczenie przygotowanej mieszaniny w zbiorniku roboczym,
  • odsolenie płynnej mieszaniny,
  • zatężenie barwnika,
  • tranport barwnika do stacji rozlewających gotowy produkt,
  • mycie urządzenia pod wysokim ciśnieniem przy zastosowaniu stacji czyszczącej Envopur® CIP.

Urządzenie posiadające budowę modułową wykonano w całości ze stali kwasoodpornej. Kompaktowa, modułowa budowa pozwoliła na dostawę urządzenia w wysokim stopniu wstępnie zmontowanego. Dzieki temu montaż urządzenia w miejscu przeznaczenia przebiegł wyjątkowo sprawnie. W ciągu kilku miesięcy nastąpił całkowity montaż i rozruch urządzenia.


Dane techniczne

Wydajność:

1.000 t/rocznie

Ilość produktu:

10–15 m³/szarża

Strata produktu:

< 0,1%

Stężenie soli w produkcie:

< 0,1%

Dostawa:

„pod klucz”

Czystość każdej szarży płynnego barwnika jest zachowana, nawet jeśli barwa produkowanego barwnika zostanie zmieniona np. z czarnej na żółtą.

Podczyszczalnia ścieków Lugan® 3000
Modułowa zabudowa podczyszczalni - EnviModul
List referencyjny

Dax Cosmetics

Duchnów • Polska  

Podczyszczalnia ścieków typu Lugan® w modułowej zabudowie EnviModul w firmie Dax Cosmetics Sp. z o.o. w Duchnowie 


Firma Dax Cosmetics Sp. z o.o. jest polską firmą kosmetyczną działającą na rynku od 1984 roku, znana z takich marek jak: YOSKINE, DAX COSMETICS, DAX SUN i PERFECTA. Zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska i wzrost produkcji w zakładzie narzuciły potrzebę oczyszczania ścieków produkcyjnych. W tym celu ścieki z całego zakładu zbierane są systemem kanalizacji grawitacyjnej i kierowane są do zbiornika wyrównawczo-uśredniającego. Stąd pompowane są do urządzenia typu Lugan® 3000, gdzie podlegają oczyszczaniu w procesie strącania chemicznego i flotacji ciśnieniowej. Proces flotacji wspomagany jest poprzez dozowanie odpowiednich reagentów: koagulantu i flokulantu oraz korektę pH i wtłaczanie mieszaniny wodno-powietrznej. Podczyszczone ścieki są odprowadzane do zbiornika gromadzącego ścieki bytowo-gospodarcze. Część oczyszczonych ścieków jest zawracana w celu przygtowania mieszniny wodno-powietrznej. Powstający flotat przelewa się do zbiornika osadu gdzie poddawany jest procesowi odwodnienia. Odwodniony osad jest zbierany i wywożony celem unieszkodliwienia. Panel kontrolny w szafie sterowniczej umożliwia w pełni automatyczną pracę. Na ekranie dotykowym widoczne są wszystkie aktualne procesy i operacje oraz historia ich pracy. Cała instalacja umieszczona jest w kontenerze i zajmuje niewielką powierzchnię. Od momentu rozruchu ścieki oczyszczone przez instalację Lugan® 3000 spełniają wszystkie stawiane wymagania. 


Dane technologiczne:   

Typ:

Lugan® 3000 w zabudowie EnviModul

Ilość ścieków:

30 m3/d

ChZT:

5.700 - 20.000 mg/l

Parametry zrzutu: 

Redukcja ChZT: 

> 80%

Enia Carpets BV

Goirle • Holandia 

Envochem® Instalacja do oczyszczania ścieków zawierających emulsje farbiarskie i lateksowe z produkcji dywanów


Firma Enia Carpets BV w Goirle, Holandia, zajmuje się produkcją dywanów i ich farbowaniem. Podczas produkcji grzbietów lateksowych do dywanów ścieki powstają m.in. przy myciu zbiorników, jak również podczas mieszania i oklejania.  
 
Podczas farbowania dywanów ścieki powstają w procesie płukania, jak również czyszczenia zbiorników. Ścieki z obu procesów podawane są oddzielnie do dużych zbiorników w celu ich uśrednienia. Oba strumienie ścieków, po ich jakościowym uśrednieniu, pompowane są do reaktora. Proces ten odbywa się przy pomocy sterownika SPS. Przy uruchomionych mieszadłach dozowany jest automatycznie chlorek żelaza, mleko wapienne oraz środek wspomagający flokulację. Substancje zanieczyszczające zostają skupione w odfiltrowanych flokułach, które po wyłączeniu mieszadła sedymentują. Następnie, po końcowej kontroli pH, faza klarowna podawana jest do kanalizacji. Osad, który uległ sedymentacji zostaje sprasowany w komorowej prasie filtracyjnej na placek filtracyjny.


Dane wydajnościowe  

Przepływ:

12,5 m³/szarża

Zawartość substancji stałych:

2–4%

Temperatura ścieków zawierających lateks:

20 °C

Temperatura ścieków farbiarskich:

90 °C

Dane techniczne

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

50 m² na dwóch poziomach

Zapotrzebowanie na energię:

1 kWh/m³

Materiał:

PP

Sterowanie:

Siemens S7 SPS

Pojemność prasy filtracyjnej:

416 l

Układ prasy filtracyjnej:

automatyczny transport płytowy

EVELINE

Lugan® w zabudowie EnviModul
Plan rozmieszczenia urządzeń w kontenerze

Lesznowola • Polska  

Podczyszczalnia ścieków typu Lugan® w zabudowie EnviModul dla zakładu produkcyjnego firmy Eveline Cosmetics  


Firma Eveline Cosmetics jest jednym z największych producentów kosmetyków w Polsce. Zakład produkcyjny mieszczący się w Leszanowoli koło Warszawy staje na co dzień przed nowymi wyzwaniami produkcyjnymi stawianymi przez zapotrzebowanie rynku, co wpływa na procesy produkcji i powstające ścieki przemysłowe. Jednocześnie zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony środowiska wraz ze wzrostem ilości ścieków w zakładzie narzuciły na zakład potrzebę ich oczyszczania przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej. W celu spełnienia zaostrzających się norm i przepisów zakład podjął decyzję o zakupie wyposażenia do podczyszczania ścieków produkcji Enviro-Chemia. Aby instalacja zajmowała możliwie mało miejsca i jednocześnie spełniała wysokie normy podczyszczania ścieków wybrano modułowe rozwiązanie EnviModul z technologią Lugan®, oferowane przez Enviro-Chemia.  

Technologia Lugan® to strącanie chemiczne z flotacją ciśnieniową DAF. Poprzez odpowiednie dozowanie koagulantu, flokulantu oraz środka do neutralizacji pH, ścieki przemysłowe zostają przygotowane do zrzutu do kanalizacji wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, spełniając wszelkie normy i przepisy. Przewidziano również odwadnianie osadu powstającego w procesie wytrącania zanieczyszczeń i możliwość jego okresowego wywożenia do utylizacji. Kompletna instalacja obróbki ścieków i osadu mieści się w 7-metrowej zabudowie EnviModul, dzięki czemu nie stanowi ograniczeń przy dalszej rozbudowie zakładu.  


Dane technologiczne:   

Typ:  

Lugan® 3000

Ilość ścieków:

30 m3/d

ChZT:

17.000 - 20.000 mg/l

Ekstrakt eterowy:

360 - 570 mg/l

Parametry zrzutu:  

Redukcja ChZT:

> 80%

Redukcja EE:

> 90%

Lugan 3000
Panel kontrolny w szafie sterowniczej
List referencyjny

F.K. POLLENA-EWA S.A.

Łódź • Polska 

Lugan® 3000 - podczyszczanie ścieków w firmie F.K. POLLENA-EWA S.A. w Łodzi 


F.K. POLLENA-EWA S.A. to firma z 90-letnią tradycją i ogromnym doświadczeniem w produkcji kosmetyków. Przepisy ochrony środowiska narzucają potrzebę oczyszczania ścieków procesowych. Proces przebiega następująco: strumień ścieków z całego zakładu zbierany jest systemem kanalizacji grawitacyjnej i przepływa poprzez sito, na którym oddzielane są zanieczyszczenia stałe. Następnie ścieki kierowane są do zbiornika wyrównawczo-uśredniającego i pompowane są do urządzenia typu Lugan® 3000, gdzie oczyszczane są na zasadzie strącania chemicznego. Podczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Powstający w procesie oczyszczania flotat przelewa się do zbiornika osadu gdzie poddawany jest procesowi odwodnienia. Następnie odwodniony osad jest zbierany i wywożony przez użytkownika celem unieszkodliwienia. Panel kontrolny w szafie sterowniczej umożliwia w pełni automatyczną pracę. Na ekranie dotykowym widoczne są wszystkie aktualne procesy i operacje oraz historia ich pracy. Cała instalacja umieszczona jest w pomieszczeniach zakładu w centrum Łodzi i zajmuje niewielką powierzchnię. Od momentu rozruchu ścieki oczyszczone przez instalację Lugan® 3000 spełniają stawiane wymagania. 


Dane technologiczne  

Typ:

Lugan® 3000

Ilość ścieków:

20 m3/d

ChZT:

2050 mg/l

Detergenty anionowe:

687,5 mg/l

Parametry zrzutu: 

Redukcja ChZT:

do 75%

Redukcja detergentów anionowych:

80 - 95%

Modułowa oczyszczalnia ścieków w kontenerach
Widok wewnętrzny kontenerowej oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia ścieków składająca się z fizyko-chemicznej i biologicznej obróbki w pięciu kontenerach

Procter & Gamble

Procter & Gamble · Urlati · Rumunia

Modułowa zabudowa technologii ściekowej w kontenerze 

Procter & Gamble zainwestowało ok. 50 mln € w Urlati w Rumunii na budowę nowego zakładu produkcyjnego szamponów. Zadanie nowej oczyszczalni ścieków jest podczyszczenie ścieków obciążonych związkami organicznymi i cynkiem do tego stopnia, aby można je zrzucić do kanalizacji. 

EnviroChemie poprzez testy laboratoryjne opracowała wielostopniową metodę składającą się z fizyko-chemicznej obróbki Envochem® i biologicznej obróbki  Biomar®. Oczyszczalnia ścieków została wykonana w zabudowie modułowej z możliwością rozbudowy. Cała technologia składa się z gotowych modułów, po stronie klienta było wykonanie zbiorników betonowych. Kluczowymi aspektami, które były brane pod uwagę przez klienta przy realizacji inwestycji był wysoki stopień prefabrykacji, wysoka jakość, jak również niewielkie nakłady budowlano-montażowe na placu budowy. 

Dane eksploatacyjne:

Wydajność instalacji:

 150 m³/dzień, z możliwością rozbudowy do 300 m³/dzień

Zanieczyszczenie ścieków:

związki organiczne, cynk 

Sterowanie:

SPS z wizualizacją 

Polityka prywatności