Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Metalowy / Motoryzacyjny

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody procesowej

w przemyśle metalowym, motoryzacyjnym  


Oczyszczanie i recykling ścieków przemysłowych, wody technologicznej i użytkowej to nasza specjalność. Nasza działalność skoncentrowana jest przede wszystkim na oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody z obróbki powierzchni i metali, w szczególności w branży motoryzacyjnej.


Nasz zakres usług obejmuje: kompletne rozwiązania systemowe, obróbkę strumieni  wydzielonych, recykling wód i mediów procesowych, aż po odzysk substancji wartościowych. W zależności od przypadku  stosowane są takie metody jak: odkażanie, flokulacja / strącanie, koagulacja, wymiana jonowa, odparowanie ścieków, filtracja, adsorpcja, technika membranowa i metody biologiczne. Dysponujemy niezbędnym know-how w takich branżach jak: odtłuszczanie, fosforanowanie, lakierowanie, cynkowanie, elaksowanie, oczyszczanie ścieków zawierających oleje.  

Wybrane referencje:

Split-O-Mat SOM 1500
List referencyjny

ES System

Wilkasy • Polska 

Split-O-Mat® SOM 1500 – obróbka ścieków z procesów odtłuszczania i płukania przy powierzchniowej obróbce elementów metalowych 

W zakładzie produkcyjnym ES System Wilkasy w produkcji opraw oświetleniowych odbywa się powierzchniowa obróbka elementów metalowych. Kolejne procesy odtłuszczania i płukania generują ścieki, które należy podczyszczać przed wprowadzeniem do kanalizacji. Firma Enviro-Chemia zainstalowała w tym celu urządzenie typu Split-O-Mat® SOM 1500, które umożliwia podczyszczenie ścieków zgodnie z wymaganiami. Wpłynęło to na znaczne obniżenie kosztów produkcji.
Aktualnie ścieki z produkcji zbierane są w zbiorniku buforowym. Następnie pompowane są do reaktora urządzenia SOM 1500, gdzie po napełnieniu załącza się automatyczne mieszadło i dozowane są chemikalia (korekta pH kwaśna i zasadowa oraz specjalny flokulant). Chemikalia zostały dokładnie dobrane podczas testów laboratoryjnych. Ilość powstającego osadu i zużycie środków procesowych jest dzieki temu zoptymalizowane. Gdy wytrącony osad opadnie, na filtrze taśmowym filtruje się ściek oczyszczony, a następnie odwadnia osad. Po każdej szarży pracy reaktora jest on automatycznie płukany ściekiem oczyszczonym.
Dzięki kompaktowej budowie urządzenie wymaga niewiele przestrzeni i zostało zainstalowane w piwnicy zakładu. Nowoczesny układ sterowania z wizualizacją procesu na ekranie dotykowym z pełną parametryzacją i zapisem historii sprawia, że obsługa jest bardzo prosta i przyjazna dla użytkownika. 


Dane eksploatacyjne

Ścieki: 

ok. 1 m³/dziennie

ChZT:

ok. 3000 mg/l

pH ścieków:

5,0-10,0 

Fosfor:

300 mg/l

Redukcja ChZT:

do 70%

Redukcja fosforu:

do 95%

Rozdział emulsji za pomocą kompaktowego urządzenia Lugan® Urządzenie ciśnieniowe firmy EnviroChemie

fischer Edelstahl

Achern · Niemcy

Obróbka ścieków za pomocą kompaktowego urządzenia typu Lugan® - flotator ciśnieniowy


W firmie fischer Edelstahl GmbH w mieście Achern, Niemcy procesom mycia poddawane są elementy maszyn i urządzenia transportowe, które zanieczyszczone są głównie emulsjami chłodziw.


Z procesów płukania i mycia zespołów pod wysokim ciśnieniem i za pomocą automatycznych urządzeń do czyszczenia oraz maszyn do mycia podłóg powstaje dziennie ok.  3 m³ scieków. 


Po wstępnym fizycznym podczyszczeniu ścieków, zanieczyszczenie emulsjami i metalami ciężkimi jest tak wysokie, że wymagane parametry zrzutu do kanalizacji nie mogą zostać zachowane. W urządzeniu Lugan® 1500 ścieki po dodaniu flokulanta Envifloc® i niewielkiej ilości sprężonego powietrza poddawane są obróbce fizyko-chemicznej. Powastały osad flotacyjny zostaje odwodniony. Podczyszczone ścieki odprowadzane są przy zachowaniu wymaganych parametrów zrzutu do kanalizacji.  


Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z następującymi założeniami:

- wysoka wydajność oczyszczania - centralna utylizacja odpadów
- niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
- minimalne koszty obsługi i konserwacji 
- sprawdzone i solidne wykonanie urządzenia

Dane wydajnościowe 

Ilość ścieków

max. 1,5 m³/h

Chemiczne obciążenie 

tłuszcze i oleje mineralne 
zawiesiny, metale ciężkie max. 100 mg/l
węglowodory max. 1.000 mg/l

Dane techniczne 

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

16 m²

Sterowanie:

SPS, wizualizacja procesu

 

 

Split-O-Mat® QMF 100

Rolls-Royce

Gdynia • Polska  

Split-O-Mat® QMF 100 - Odzyskiwanie wody z mycia części okrętowych  


W zakładzie firmy Rolls-Royce remontującym pędniki okrętowe w Gdyni dziala myjnia części mechanicznych tj. przekładni, łożysk, pomp, itp. Myjnia spełnia standardy Blue Angel, nie używane są żadne detergenty, a woda do mysia odzyskiwana jest w stopniu maksymalnym. Firma Enviro-Chemia w kwietniu 2011 przekazała do eksploatacji urządzenie Split-O-Mat® QMF 100 do oczyszczania ścieków z mycia i odzyskiwania wody łącznie z całą niezbędną infrastrukturą tj. separatorem części stałych i olejowych oraz myjką ciśnieniową. Urządzenie działa na zasadzie przeciwprądowej mikrofiltracji membranowej i oczyszcza do 200 l ścieków na godzinę. Instalacja działa całkowicie automatycznie, system płukania wstecznego i impulsów sprężonego powietrza znacznie podnosi wydajność filtracji i przedłuża żywotność membran. Dzięki kompaktowej zabudowie oraz umieszczeniu zbiorników roboczych na podwyższeniu instalacja zajmuje jedynie 12 m2 powierzchni. W przypadku zwiększenia ilości dopływających ścieków można zwiększyć wydajność instalacji oczyszczania ścieków dokładając dodatkowy moduł membranowy bez potrzeby rozbudowy całej instalacji. 


Dane technologiczne:   

Typ:

Split-O-Mat® QMF 100

Wydajność:

ok. 2,5 m3/d do 200 l/h

Zanieczyszczenia:

> 1% 

Materiał membran:

ceramiczne 

Instalacja do ciągłej obróbki ścieków Envochem® COL metodą fizyko-chemiczną

Toyota

Toyota Motors Corporation • St. Petersburg • Rosja  

Fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków w przemyśle motoryzacyjnym  


Podczas produkcji samochodów w zakładzie Toyota Motor Corporation w St. Petersburgu powstają różnego rodzaju ścieki, które muszą być poddane obróbce przed zrzutem do kanalizacji.
Instalacja do oczyszczania ścieków typu Envochem® jest przeznaczona do automatycznej i ciągłej obróbki trzech strumieni ścieków: strumień zawierający metale ciężkie, strumień zawierający oleje, strumień nieobciążony. Łączna objętość strumienia ścieków wynosi 50m3/h. 
Obróbka obejmuje następujące etapy:

  • Buforowanie i napowietrzanie
  • Strącanie / flokulacja
  • Neutralizacja
  • Sedymentacja
  • Filtracja
  • Odwadnianie osadu za pomocą komorowej prasy filtracyjnej


Dane eksploatacyjne:   

Wydajność całkowita:

max 50 m3/h 

Ścieki zawierające metale ciężkie:

20 m3/h

Ścieki zawierające oleje:

20 m3/h

Ścieki nieobciążone:

10 m3/h  

 

Dane techniczne:  

 

Zapotrzebowanie na powierzchnię: 

30 x 30 m 


Pojemność prasy filtracyjnej:

440 l

Układ filtracji:


automatyczna komorowa prasa filtracyjna

Sterowanie:


SPS S7 300

Polityka prywatności