Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Obsługa techniczna budynków

Oczyszczanie ścieków w placówkach gastronomicznych • budynkach użyteczności publicznej

Rozwiązania obróbki ścieków w branży usług związanych obsługą techniczną budynków / Facility management


W dużych placówkach gastronomicznych, które prowadzone są np. w hotelach, centrach handlowych czy na uniwersytetach, powstają ścieki, które charakteryzują się przede wszystkim dużą zawartością tłuszczy. Ścieki zawierające emulsje np. z branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i grzewczej, teatrów, warsztatów muszą zostać najpierw podczyszczone, zanim zostaną odprowadzone do kanalizacji.  

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy różne rozwiązania technologiczne do obróbki ścieków, począwszy od obróbki strumieni wydzielonych, aż po całkowite oczyszczanie ścieków. Kompaktowe podczyszczalnie mogą zostać dostarczone w kontenerze na życzenie Klienta.

Wybrane referencje:


Podczyszczanie ścieków kuchennych zawierających tłuszcze

STOŁÓWKA STUDENCKA FRANKFURT NAD MENEM

STOŁÓWKA STUDENCKA WIESBADEN

SPLIT-O-MAT® FAT – OBRÓBKA ŚCIEKÓW KUCHENNYCH ZAWIERAJĄCYCH TŁUSZCZE 

W wielu miastach wartość graniczna dla substancji lipofilowych (DIN 38409 T.17) została zaostrzona  z 250 mg/l na 100 mg/l. Zastosowanie separatora tłuszczy według normy DIN 4040 lub  prEN 1825 nie daje w tych przypadkach gwarancji dotrzymania ww. wartości granicznych.

Opis urządzenia

Ścieki kuchenne ze stołówki zbierane są systemem rynien w posadzce, a następnie podawane na sito łukowe, na którym oddzielane są substancje stałe do wielkości do 1,5 mm.

W ściekach kuchennych bez substancji stałych mierzona jest wartość pH i temperatura. Główny strumień ścieków podawany jest do szczelnego integratora, w którym następuje ich uśrednienie i gdzie są przechowywane. Ewentualne zagrożenia i przeciążenia w kolejnych etapach są eliminowane poprzez usuwanie obciążeń szczytowych. 

Z integratora ścieki pompowane są za pomocą dwóch fermentorów do dwóch ścieżek fermentacyjnych, na których odbywa się odtłuszczanie, za pomocą odpowiednich bakterii. Obie ścieżki fermentacyjne pracują niezależnie, ze względu na większą niezawodność instalacji, jak również ich wydajność. Ścieki tak długo pozostają w poszczególnych etapach obróbki w fermentatorze, dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana wydajność oczyszczania.

Po obróbce ścieki zostają za pomocą pomp zrzucone do kanalizacji. Oczszczanie końcowe w celu regulacji wartości pH nie jest wymagane w tym układzie. Nie dozuje się chemikalii i innych środków wspomagających proces. Nie powstają żadne uciążliwe zapachy.

Dane wydajnościowe

Ilość ścieków:

do 5.000 l/dzień

 

do 500 posiłków/dzień

Wydajność:

ok. 2 m³/dzień na każdą ścieżkę fermentacyjną

Wykonanie zbiornika:

tworzywo sztuczne (PP)

Polityka prywatności