Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Składowiska odpadów / Energetyka

Technologia wodno-ściekowa dedykowana dla odcieków ze składowisk odpadów • branży energetycznej

Odpowiednie rozwiązania do obróbki odcieków ze składowisk odpadów i ścieków powstających przy utylizacji odpadów i w energetyce 


Podczas utylizacji odpadów powstają różne odcieki i ścieki, które zawierają częściowo substancje toksyczne jak również substancje niebezpieczne dla wód.
Nasze oczyszczalnie spełniają najróżniejsze wymagania i znajdują zastosowanie w:

  • składowiska odpadów
  • złomowiska
  • spalarnie odpadów
  • recykling odpadów
  • płynne odpady niebezpieczne

Stosowane są: metody chemiczno-fizyczne (adsorpcja na węglu aktywnym), membrany i obróbka biologiczna. W każdym przypadku dobrana technologia lub ich kombinacja jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Wybrane referencje:

WISMUT GmbH • Chemnitz • Niemcy

Uzdatnianie wód wypływających z kopalni rudy uranu


W ramach rekultywacji WISMUT GmbH zamknięto kopalnię Schlema-Alberoda i pod stałym nadzorem ją zalewano. Powstała w wyniku tego woda zawierała uran, arsen, mangan oraz była skażona przez rad. Aby móc ją odprowadzić do rzeki, EnviroChemie wybudowało stację do obróbki wody. Została ona zaprojektowana do obróbki 450 m³/h wody popowodziowej.

Proces obróbki odbywa się w następujących etapach: wielostopniowe wytrącanie, następnie flokulacja, sedymentacja i filtracja. Uran jest wiązany selektywnie za pomocą produktu organicznego Gopur® 3000.

Powstający osad zostaje odwodniony mechanicznie, a następnie odpowiednio przygotowany do transportu, spełnia wszystkie wymogi zarówno mechaniczne, jak również chemiczne.

Cała instalacja działa w sposób w pełni zautomatyzowany. Wszystkie urządzenia linii wodnej działają w sposób redundantny.


Dane eksploatacyjne

Przepływ:

450 m³/h

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

4.000 m²

Zbiornik:

beton powlekany

Sterowanie:

redundantny SPS, wizualizacja, kontrola zdalna

Odstojnik:

o skośnym dnie

Wywóz osadu

 

Zrzut bezpośrednio do środowiska  
zgodnie z przepisami o promieniowaniu

 

Rozruch: 1999

Czas eksploatacji: 25 lat

Dane wydajnościowe

Uran:

> 93%

Arsen:

> 93%

Rad:

> 94%

Mangan:

> 60%

Czas reakcji: ok. 15 min.

 

Alstom Power Plant· Pego · Portugalia

EnviroChemie dostarczyła instalację typu ENVOCHEM COL - do oczyszczania ścieków powstałych w procesie odsiarczania spalin 

W największej elektrowni węglowej w Portugalii w procesie odsiarczania spalin powstają ścieki, ktore nawet po odseparowaniu gipsu charakteryzują się zawartością metali ciężkich, fluorków i amoniaków. 

Po obróbce fizyko-chemicznej w dostarczonej przez EnviroChemie instalacji ENVOCHEM COL ścieki zostają oczyszczone w takim stopniu, że spełniają lokalne normy. 

Ilość ścieków, która wytwarzana jest podczas procesu oczyszczania spalin w znacznym stopniu uzależniona jest od zawartości chlorków w użytym węglu. Nie chcąc ograniczać Klienta w wyborze węgla w instalacji zaprojektowano 2 linie procesowe do obróbki ścieków. Przy niewielkiej zawartości chlorków w węglu instalacja może pracować tylko na jednej linii procesowej.  

Dla każdej lini procesowej stworzono system dwustopniowego strącania metali ciężkich z osobną separacją osadu i oddzielnym odwadnianiem osadu. Dzięki zastosowaniu dwustopniowego procesu oczyszczania ścieków stworzono możliwość selektywnego oddzielania poszczególnych metali ciężkich przy jednoczesnej optymalnej wartości pH. 

W celu oddzielenia ze spalin amoniaku powstałego po etapie DENOX, zastosowano alkalizację z następującym po niej strippingiem. Zanieczyszczone powietrze wylotowe zostaje następnie odprowadzone i spalone.

EnviroChemie zaprojektowała i wykonała instalację typu ENVOCHEM COL na zlecenie firmy ALSTOM POWER ITALY. 

Specyfikacja techniczna 

Wydajność hydrauliczna:

2 x 25 m³/h

Wartości na odpływie:

pH

8,5

Hg

< 0,02 mg/l

As

< 0,5 mg/l

Cd

< 0,1 mg/l

Pb

< 0,2 mg/l

Cu

< 0,2 mg/l

Cr

< 0,4 mg/l

F

< 10 mg/l

NH4

< 10 mg/l

Sucha pozostałość w placku filtracyjnym

> 45 %

Müllheizkraftwerk • Ulm

Envochem® INSTALACJA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW DO OBRÓBKI POPŁUCZYN SPALIN


Wielostopniowy proces do obróbki silnie kwaśnych ścieków został zaprojektowany w celu usunięcia zanieczyszczeń ze ścieków w takim stopniu jak to tylko możliwe.

1. etap: rozdział pyłu węglowego i proszku węgla aktywnego
Kwaśne ścieki przepuszczane są przez prasę membranową. Odfiltrowana pozostałość jest przed opróżnieniem i odwodnieniem przepłukiwana w celu usunięcia pozostałej kwasowości, Dzięki temu w następnym etapie możliwe jest uzyskanie białego gipsu.

2. etap: odzysk gipsu
Na tym etapie wartość pH ścieków poprzez zastosowanie mleka wapiennego i ługu sodowego uzyskuje wartość pH 2. Dozowanie mleczka wapiennego jest kontrolowane poprzez stały pomiar wapnia i siarczanu w ściekach. Odkładający się w sedymentacji gips jest odwadniany i płukany w filtrze próżniowym, przez co otrzymywany jest „czysty” gips. 

3. etap: striping i odzysk amoniaku
Ścieki, które są jeszcze kwaśne zostają alkalizowane za pomocą ługu sodowego do poziomu pH 11. W dwóch kolumnach stripingowych następuje wyodrębnienie amoniaku ze ścieków za pomocą pary wodnej. Amoniak jest odzyskiwany z gazów odlotowych i doprowadzany ponownie do procesu spalania w celu denitryfikacji spalin.

4. etap: wytrącanie metali ciężkich
Występujące jeszcze w ściekach metale ciężkie zostają usunięte ze ścieków poprzez neutralizację i dozowanie środków strącających i wspomagających flokulację. Powstający w procesie sedymentacji osad jest następnie odwadniany na komorowej prasie filtracyjnej. W ten sposób oczyszczone z substancji szkodliwych ścieki filtrowane są następnie przez 2 filtry piaskowe.  

5. etap: odparowanie w celu odzysku soli
W wyparce ścieki poddawane są procesowi odparowania w celu odzysku czystego roztworu soli. Etap ten nie należał już do zakresu EnviroChemie.


Dane eksploatacyjne

Przepustowość oczyszczalni ścieków:

2 m³/h

Polityka prywatności