Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Solarny / Szklarski / Optyczny

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody

w przemyśle solarnym · szklarskim · ceramicznym · optycznym

Typowymi zanieczyszczeniami wody procesowej i ścieków w przemyśle solarnym, szklarskim, optycznym i ceramicznym są substancje stałe, oleje, kwasy, zasady, jak również metale ciężkie. W procesach mycia i płukania podczas produkcji wymagane są coraz większe ilości wody do mycia, a w niektórych przypadkach wymagana jest woda ultraczysta.  Stosowane metody mycia są w taki sposób zaprojektowane, aby składniki wody mogły być odzyskiwane podczas recyklingu. 

EnviroChemie jest dostawcą rozwiązań i instalacji w ramach swoich grup produktowych rozpoczynając od obróbki wody świeżej aż po oczyszczanie ścieków, jak również dostarcza stacje uzdatniania wody procesowej i układy do recyklingu. Oferujemy standardowe, kompaktowe rozwiązania, opierające się na następujących metodach: chemiczno-fizycznej (flokulacja, strącanie), fizycznej (filtracja, membrany) i wymianie jonowej. Każde rozwiązanie jest zawsze indywidualnie dostosowywane do potrzeb Klienta.  

Wybrane referencje:

MOSER BAER

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

z produkcji nośników danych i ogniw słonecznych
Budując nowy zakład produkcyjny w New-Delhi, gdzie wytwarzane są silikonowe pojedyncze płyty krystaliczne, których nominalna wydajność roczna wynosi 80 MWp (max. megawat) firma Moser Baer Photo Voltaic Ltd. postawiła na wiedzę i doświadczenie firmy EnviroChemie.
Podczas produkcji ogniw słonecznych oraz oczyszczania powietrza powstają ścieki, które poddawane są stałej obróbce w instalacji oczyszczania fizyko-chemicznego Envochem® COL 10.000. Niezbędne do tego procesu chemikalia dozowane są automatycznie w zależności od wartości pH w ściekach. Ścieki są neutralizowane, substancje szkodliwe usuwane są z wody w specjalnym osadniku. Powstający osad zostaje odwodniony na prasie.
Instalacja firmy EnviroChemie Envochem® COL spełnia wszystkie umowne i wysokie wymagania co do jakości zrzucanych ścieków.
Instalacja została zmontowana w Niemczech, w zakładzie EnviroChemie, dzięki czemu zaoszczędzono czas przy montażu i rozruchu. Końcowy montaż został wykonany przez specjalistów EnviroChemie na miejscu w Indiach. Eksploatacja instalacji jest wspomagana zdalnie przez EnviroChemie przez modem do zdalnej kontroli pracy urządzenia. 

 

Urządzenie Lugan® 20.000

ZEISS SPORT OPTICS • WETZLAR

Krystalicznie czysta sprawa – oczyszczanie ścieków w przemyśle optycznym

W zakładzie produkcyjnym firmy Zeiss Sport Optics w mieście Wetzlar w Niemczech wytwarzane są m.in. wysokiej jakości soczewki i pryzmaty. Ścieki pochodzące z obróbki szkła optycznego poddawane są obróbce w urządzeniu firmy EnviroChemie  Lugan® 20.000. W procesie flokulacji i flotacji podczyszczanych jest w trzech szarżach 60 m³ ścieków zawierających metale ciężkie i obciążonych zawiesiną łatwoopadającą,  które powstają w procesie szlifowania. W ten sposób podczyszczone ścieki odprowadzane są następnie do kanalizacji.

Dzięki zastosowanej technologii obniżono znacznie koszty eksploatacji i utylizacji odpadów. Do utylizacji pozostaje jedynie osad odwodniony na komorowej prasie filtracyjnej. Kosztowny wstępny rozdział osadu nie jest konieczny.

Wydajność: ok. 8–10 m³/h

Technologia: Lugan® 20.000, zintegrowana flokulacja z flotacją

 

Polityka prywatności