Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Spożywczy

Efektywne rozwiązania w zakresie technologii wodno-ściekowej w przemyśle spożywczym

Oczyszczanie ścieków i obróbka wody


Ścieki wysokoobciążone zanieczyszczeniami organicznymi są charakterystyczne dla wielu branż przemysłu spożywczego i napojowego. W zależności od lokalizacji przed zrzutem do rzeki niezbędna jest całkowita obróbka ścieków lub w przypadku zrzutu do kanalizacji podczyszczanie ścieków, aby spełniały wymagane parametry.  W wielu wiodących międzynarodowych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i przemysłu napojowego zastosowano biologiczne oczyszczanie ścieków  typu Biomar® tlenowe lub beztlenowe lub ich kombinację. Do wstępnej obróbki ścieków sprawdzają się flotatory typu Flomar®. Wiele placówek gastronomicznych polega na kompaktowych urządzeniach typu Lugan®.

Energia ze ścieków

W reaktorach beztlenowych typu Biomar® związki organiczne mogą ulec rozkładowi nawet do 90% , z czego również pozyskiwany jest biogaz. Opatentowana technologia EnviroChemie umożliwia również obróbkę serwatki. Ta wielokrotnie nagradzana technologia stosowana jest z powodzeniem w mleczarni Normejerrier w Szwecji.
   

Wybrane referencje:


List referencyjny

Agrana Juice

Oczyszczanie ścieków z produkcji koncentratu jabłkowego

Biomar® – oczyszczanie ścieków w celu zrzutu do środowiska


Istniejąca oczyszczalnia ścieków nie spełniała wymagań zarówno wydajnościowych jak również jakościowych. Aby uzyskać ekonomiczne kompleksowe rozwiązanie, Enviro-Chemia wybudowała tlenową oczyszczalnię ścieków typu Biomar® wykorzystując istniejące obiekty budowlane. Projekt „pod klucz“ obejmował modernizację i automatyzację istniejącej oczyszczalni. Wszystkie wymagania dla bezpośredniego zrzutu do środowiska zostały spełnione.   

Produkt: 

Biomar®

Proces:

tlenowa biologiczna obróbka ścieków

Przepływ:

1.500 m³/dziennie

Tryb pracy:

ciągły

Charakterystyka ścieku:

produkcja koncentratu jabłkowego

Widok z zewnątrz na oczyszczalnię ścieków
List referencyjny

Nestle/o. Kargowa

Nestle Polska S.A. • Oddział w Kargowej • Polska 

Biomar® FLO Biologiczne oczyszczanie ścieków przy produkcji słodyczy 


Przy produkcji sodyczy powstają ścieki po procesie mycia i płukania, które charakteryzują się przede wszystkim zawartością cukrów i zawiesiny. Ścieki z poszczególnych etapów produkcji gromadzone są w centralnej studzience zbiorczej. Następnie pompowane są przez sito celem usunięcia części stałych do reaktora typu Biomar® FLO. W procesach tlenowego oczyszczania następuje rozkład związków organicznych na osad, który zostaje oddzielony we flotatorze Enviro-Chemia i następnie odwodniony w komorowej prasie filtracyjnej. Oczyszczone ścieki zostają odprowadzone do kanalizacji. 


Dane wydajnościowe:  

Wielkość przepływu:

140 m³/d

Ładunek ChZT:

331 kg/d

Wartość ChZT:

do 4.000 mg/l

Odpływ ChZT:

< 730 mg/l

Rozruch:

2006

Oczyszczalnia ścieków - widok z zewnątrz
List referencyjny

Nestle/o. Namysłów

Nestle Polska S.A. • Oddział w Namysłowie • Polska  

Biomar® AFB Biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji lodów 


Przy produkcji lodów ścieki powstają głównie w procesie płukania i mycia linii produkcyjnej. Głównymi składnikami ścieków są tłuszcze i pozostałości mleka. Enviro-Chemia zastosowała technologię typu Biomar® AFB, umożliwiającą odzysk biogazu z tego rodzaju ścieków. Instalacja typu Biomar® AFB charakteryzuje się niskim obciążeniem ChZT (bezpieczeństwo pracy), powstawaniem niewielkiej ilości osadu, dużym uzyskiem biogazu i dodatkowym rozkładem tłuszczy w osobnym reaktorze.

Ścieki produkcyjne zbierane są systemem kanalizacji i grawitacyjnie spływają do studzienki zbiorczej. Następnie pompowane są w celu usunięcia części stałych przez sito do zbiornika wyrównawczo-uśredniającego, w którym następuje wyrównanie przepływu i uśrednienie składu ścieków. W kolejnym etapie ścieki doprowadzane są przez flotator, w którym odbywa się oddzielenie tłuszczy do reaktora typu Biomar® AFB. W procesach beztlenowych następuje przekształcenie związków organicznych obecnych w ściekach w biogaz. Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez zbiornik napowietrzania końcowego do urządzeń kanalizacyjnych. Oddzielone tłuszcze poddawane są również beztlenowej obróbce w oddzielnym reaktorze typu Biomar AFH, dzięki czemu produkowana jest dodatkowa ilość biogazu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości osadu. 


Dane eksploatacyjne   

Natężenie przepływu:

300 m³/d

Ładunek ChZT:

2.008 kg/d

Wartość ChZT:

6.695 mg/l

Produkcja biogazu:

ok. 900 m3/d

Równoważnik energii elektrycznej: 

ok. 5.8 MWh/d

Rozruch:

2007

Widok z zewnątrz na oczyszczalnię ścieków w OSM Sierpc
Biomar AFB
List referencyjny

OSM Sierpc

Uzysk energii ze ścieków w OSM Sierpc • Polska  

Biomar® AFB - Rozbudowa oczyszczalni ścieków o reaktor metanowy w OSM Sierpc 


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu ze względu na zwiększenie produkcji podjęła decyzję o rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków. Budowa reaktora metanowego Biomar® AFB zaproponowana przez Enviro-Chemia pozwoliła zwiększyć wydajność istniejącej oczyszczalni, a dzięki zmniejszeniu ilości osadu nadmiernego i zużywanej energii oraz produkcji biogazu, koszty eksploatacyjne zostały znacznie obniżone. 

Wkomponowanie reaktora beztlenowego w istniejący układ technologiczny ograniczyło dozowanie chemikaliów (oprócz NaOH) na układ flotacji poprzedzający reaktor beztlenowy oraz kilkakrotnie zredukowało zapotrzebowanie powietrza na stopniu tlenowym po reaktorze beztlenowym, co przyniosło kolejne oszczędności. Instalacja jest w wysokim stopniu zautomatyzowana i prosta w obsłudze. Zastosowano automatyczne systemy pomiaru i kontroli kluczowych parametrów ścieków: pH, temperatura. Doświadczenie Enviro-Chemia pozwoliło wykorzystać istniejące elementy bez potrzeby budowania zupełnie nowej oczyszczalni. Ścieki po finalnym oczyszczeniu spełniają wszystkie prawne limity i odprowadzane są do rzeki. 


Dane technologiczne:   

Typ:

Biomar® AFB

Wydajność:

1500 m3/d

ChZT:

3500 mg/l

Ładunek ChZT:

5250 kg/d

Parametry zrzutu 

Redukcja ChZT:

< 700 mg/l

Oczyszczalnia ścieków typu Biomar®ASBx dla winiarnii Trautwein w Lonsheim

Winiarnia Trautwein

Lonsheim • Niemcy

Oczyszczalnia ścieków Biomar® ASBx w winiarnii 


Winiarnia Trautwein zajmuje się produkcją różnego rodzaju win i soków. Podczas procesów produkcji powstają ścieki, które muszą zostać poddane obróbce przed zrzutem do kanalizacji. W tym celu została wybudowana oczyszczalnia ścieków typu Biomar® ASBx.

Ścieki:

max. 200 m³/dzień

ChZT:

do 15.000 mg/l

Ładunek ChZT:

do 2.400 kg/dzień

Odpływ ChZT:

< 1.000 mg/l

Rozruch:

2002

Widok na oczyszczalnię ścieków w firmie Wrigley Poland
List referencyjny

Wrigley

Poznań • Polska 

Biomar® – biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji gum do żucia

Przy produkcji gum do żucia powstają ścieki z procesów mycia i czyszczenia instalacji technologicznych, które charakteryzują się przede wszystkim zawartością związków zastępujących cukier oraz olei aromatycznych i eterycznych.  Powstające ścieki poprodukcyjne w firmie Wrigley gromadzone są i odprowadzane grawitacyjnie podziemnym systemem kanalizacji do studni pompowej, skąd podawane są na oczyszczalnię ścieków typu Biomar®. W zbiorniku wyrównawczo-uśredniającym następuje oprócz uśrednienia proces zakwaszania (kwasogenezy). Tak przygotowane ścieki podawane są do reaktora Biomar® AFB, gdzie w temperaturze 37 °C odbywa się proces metanizacji tj. redukcji ładunku związków organicznych przy równoczesnym powstawaniu biogazu. W celu zapewnienia maksymalnych redukcji wartości na odpływie została dołączona część obróbki tlenowej Biomar® OKB. Oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się wysokim stopniem pozyskiwania biogazu, niewielką ilością powstającego osadu oraz stabilną pracą z minimalnym nakładem prac związanych z obsługą urządzenia.


Dane eksploatacyjne

Ścieki: 

max. 200 m³/dziennie

ChZT:

do 15.000 mg/l

Ładunek ChZT:

do 2.400 kg/dziennie

Redukcja ChZT:

< 1.000 mg/l

Rozruch:

2002

Polityka prywatności