Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Tekstylny / Pralnie przemysłowe

Oczyszczanie ścieków w przemyśle tekstylnym i pralniach przemysłowych

Ekonomicznie zoptymalizowane technologie obróbki ścieków z przemysłu tekstylnego i pralni przemysłowych


Do obróbki ścieków i wód procesowych z przemysłu tekstylnego, które obciążone są związkami organicznymi (ChZT, BZT5), kwasami, zasadami, solami, metalami ciężkimi, a także barwnikami oferujemy optymalne rozwiązania.

W Polsce warunki zrzutów ścieków regulują: Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137 poz.984) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14 lipca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.964).

Stosowane przez nas metody umożliwiają oczyszczanie ścieków, aby spełniały warunki zrzutu ścieków zapisane w rozporządzeniach.

Rozwiązania "końca rury" (End-of-the-Pipe) są coraz częściej zastępowane poprzez obróbkę wydzielonych strumieni ścieków, a także odzysk wody. Ze względów ekonomicznych odzysk substancji wartościowych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej.   

Nasz zakres działalności obejmuje również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Wybrane referencje:

MEWA INDUSTRIE-TEXTILIEN GMBH

GROSS KIENITZ • Niemcy

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W PRALNIACH – WRAZ Z RECYKLINGIEM OLEJÓW


Jako jedno z czołowych przedsiębiorstw tekstylnych w Europie, MEWA zaopatruje swoich klientów w odzież roboczą i ochronną, czyściwa wielorazowego użytku, maty czyszczące i zbierające, jak również świadczy usługi w zakresie czyszczenia pomieszczeń. W ostatnim czasie przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność na terenie Francji, gdzie powstało centrum serwisowe.

EnviroChemie zrealizowała tam wielostopniową instalację do podczyszczania ścieków Envochem® COL, która została zaprojektowana jako instalacja przepływowa do fizyko-chemicznej obróbki ścieków. Podczyszczalnia ścieków, zrealizowana przez EnviroChemie jako projekt pod klucz pozwala automatycznie i w sposób ciągły oczyszczać ścieki produkcyjne. Została wykonana w ten sposób, że pozwala zachować wartości graniczne w ściekach dla takich wskaźników jak: węglowodany, metale ciężkie, AOX, rozpuszczalniki i ChZT. Wyróżniającą cechą technologiczną urządzenia jest odzysk oleju. Hala technologiczna została zaprojektowana i wykonana przez przedsiębiorstwo MEWA.


Envochem®: fizyko-chemiczna obróbka ścieków i popłuczyn

ZAKŁADY TEKSTYLNE ACKER

SELIGENSTADT (FRANKFURT) • Niemcy

ENVOCHEM® – OBRÓBKA ŚCIEKÓW W PRZEMYŚLE TEKSTYLNYM


Zakłady tekstylne Acker w mieście Seligenstadt, niedaleko Frankfurtu zajmują się produkcją artykułów tekstylnych, znajdujących zastosowanie  w przemyśle samochodowym i w budownictwie. W procesach produkcji powstają ścieki, które są wysokoobciążone substancjami organicznymi. Od roku 2000 w użyciu jest instalacja do fizyko-chemicznej obróbki ścieków Envochem®, w której ścieki podczyszczane są w wielostopniowym procesie. Najpierw regulowana jest zasadowość ścieków, a następnie poddawane są one obróbce przy użyciu środka  Envifloc® wspomagającego adsorpcję i flokulację. Po sedymentacji i filtracji ścieki mogą zostać zrzucone do kanalizacji, spełniając wszystkie wymagane parametry lub częściowo moga zostać przeznaczone do ponownego użytku. Powstający osad zostaje wstępnie odwodniony na komorowej prasie filtracyjnej, a następnie odsuszony do 75% suchej masy.

Typ urządzenia:

Envochem® COL 2000

Produkty:

Envifloc® 1100, Envifloc® 5110, ECSO-Produkt 8635

Technologia:

Fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków i filtracja

Tryb pracy:

ciągły

Charakterystyka ścieków:

Ścieki i popłuczyny z produkcji artykułów tekstylnych

Przepływ:

20 m³/dziennie

Sito wahliwe i zbiornik buforowy Envopur® UFI 2.000 NA
Moduł ultrafiltracji Envopur® UFI 2.000 NA

HTS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

NIEMCY

ENVOPUR® UFI 2.000 – OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRALNICZYCH METODĄ MEMBRANOWĄ


W oddziale firmy boco w Heidenheim powstają wysokoobciążone ścieki z prania odzieży roboczej, które muszą zostać poddane obróbce w celu zachowania wartości granicznych zgodnie z załącznikiem 55 („Pralnie”) niemieckiego prawa wodnego. Oczyszczanie ścieków zachodzi w następujących etapach:   

  • Filtracja na sicie
  • Buforowanie ścieków
  • Neutralizacja
  • Usuwanie metali ciężkich przy pomocy siarczków organicznych
  • Ultrafiltracja ze stacją mycia chemicznego (stacja CIP)
  • Chłodzenie ścieków w wymienniku ciepła

Urządzenie do obróbki ścieków Envopur® jest zaprojektowane do ciągłej i automatycznej pracy. Wszystkie etapy obróbki ścieków w tym różne procesy mycia membran ceramicznych są załączane przez sterownik SPS. Ekran dotykowy umożliwia obsługę i wizualizację procesu.   


Dane wydajnościowe (ilość filtratu)


Instalacja do ultrafiltracji UFI:

40 m³/dziennie

możliwość rozszerzenia przez 2-gi moduł do:

80 m³/dziennie

Obciążenia chemiczne

ChZT : 

do 4.000 mg/l

Węglowodory, łącznie:

do 500 mg/l

AOX:

do 2 mg/l

Miedź:

do 5 mg/l

Ołów:

do 1 mg/l

Cynk:

do 27 mg/l

Wymagane w załączniku 55 („Pralnie“) wartości graniczne są dzięki zastosowanej technologii dotrzymywane lub znacznie obniżone.

Stężenie: 

> 1 : 100 (Pozostałość < 1%)

Zapotrzebowanie na powierzchnię:

ok. 75 m²

Rok budowy:

2003

Polityka prywatności