Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Transport / Myjnie

Oczyszczanie ścieków w przemyśle transportowym i w myjniach

Ścieki z procesów mycia pojazdów w: branży motoryzacyjnej · zakładach transportowych · firmach spedycyjnych · branży lotniczej · pojazdy szynowe


Procesy mycia w przemyśle charakteryzują się dużą różnorodnością. W szczególności dotyczy to takich branż jak myjnie pociągów, myjnie samochodów osobowych i ciężarowych, myjnie cystern, czyszczenie budynków, procesy mycia w produkcji. Do oczyszczania ścieków powstających w wyniku tych procesów oferujemy nasze sprawdzone i efektywne rozwiązania.

W zależności od potrzeb Klientów realizujemy zarówno indywidualnie zaprojektowane duże instalacje, jak również oferujemy standardowe urządzenia typu Split-O-Mat®. Stosowane są tutaj takie metody jak: obróbka fizyko-chemiczna, technologia membranowa, oczyszczanie biologiczne lub ich kombinacje.

Wybrane referencje:

EL-TRANS

Widok na instalację podczyszczania ścieków
List referencyjny

Radzymin • Polska 

Lugan® – oczyszczanie ścieków z myjni cystern 

Firma transportowa EL-TRANS specjalizuje się głównie w przewozie chemii płynnej na terenie krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. 
Baza transportowa zlokalizowana w Radzyminie wyposażona jest w  specjalistyczną myjnię przystosowaną do mycia cystern przewożących produkty chemiczne i przewożących produkty spożywcze. 

Jak wykazały wyniki przeprowadzonych przez Enviro-Chemia testów laboratoratoryjnych i analiz fizyko-chemicznych, ścieki powstające podczas mycia cystern w firmie EL-TRANS charakteryzują się dużymi wahaniami wskaźników zanieczyszczeń i zmienną wartością pH.

Zanim ściek trafi do instalacji Lugan®, gdzie jest poddawany dalszej obróbce, każdy ze strumieni ścieków powstały z mycia po środkach chemicznych i z mycia po środkach spożywczych jest automatycznie rozdzielany i kierowany do zbiorników koncentratu. Dzięki zastosowanemu systemowi rozdziału zmniejszeniu ulegają wahania w stężeniu ścieków na odpływie, co wpływa na optymalizację procesu podczyszczania.

Pozostały po procesie oczyszczania ścieków osad gromadzony jest w zbiornikach i następnie odwadniany na komorowej prasie filtracyjnej.

Całość instalacji wykonano w najwyższej jakości, co gwarantuje stabilne prowadzenie procesu oczyszczania oraz możliwość zdalnego zarządzania instalacją. 

Podczyszczalnia ścieków typu Lugan® zdaje egzamin w kolejnym zakładzie, od momentu rozruchu ścieki oczyszczone przez instalację spełniają stawiane wymagania zrzutu do kanalizacji. 


Dane eksploatacyjne

Natężenie przepływu: 

max. 5 m³/h

pH:

6,5 - 9,5

Zawiesina:

< 300 mg/l

Tłuszcze, oleje (EE):

< 100 mg/l


Detergenty anionowe:

< 15 mg/l

Rozruch:

2012

WTR WILLICHER TANKREINIGUNG

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z MYCIA CYSTERN I ZBIORNIKÓW DOSTAWCZYCH


W myjni cystern i zbiorników WTR Willicher Tankreinigung czyszczonych jest codziennie ok. 40 różnych pojazdów. W zbiornikach transportowane są najróżniejsze produkty płynne, np. artykuły spożywcze, żywica, oleje mineralne, kwasy i zasady. W przypadku zmiany transportowanego produktu, wszystkie pozostałości po poprzednim muszą zostać dokładnie usunięte a zbiorniki należy wewnątrz dokładnie oczyścić. Wykonane przez EnviroChemie rozwiązanie do obróbki strumieni częściowych ma na celu zaspokojenie zróżnicowanych wymagań. Składa się ono z obróbki fizyko-elektrolitycznej (flokulacja/strącanie, filtracja), obróbki biochemiczno-bakteryjnej,  a także separatora koalescencyjnego dla tłuszczy i olejów.

Dzięki odpowiednio dobranej kombinacji trzech komponentów koszty utylizacji dla klienta zostały maksymalnie obniżone.

Polityka prywatności