Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Instalacje membranowe

Envopur® Instalacje membranowe do obróbki ścieków przemysłowych

Urządzenia z grupy produktowej Envopur® obejmują szeroki zakres technik membranowych do uzdatniania wody, recyklingu i oczyszczania ścieków. Są one przeznaczone do obróbki ścieków z różnych gałęzi przemysłu i sprawdzają się już od wielu lat. 

Efektywne rozwiązania są często możliwe tylko dzięki połączeniu kilku metod. Oferujemy optymalne rozwiązania technologiczne opierające się na połączeniu procesów Envopur® z procesem fizyko-chemicznym (Envochem®), procesem biologicznym (Biomar®) lub na kombinacji różnych procesów Envopur®.

Opis metody

Dzięki technice membranowej, przy odpowiednio dobranej membranie, można rozdzielić związki rozpuszczone i nierozpuszczone zawarte w strumieniu cieczy. Wielkość porów membran ma kluczowe znaczenie dla określenia wielkości cząstek, które mogą przenikać przez błonę membrany. Typ membrany dobiera się w zależności od składu dopływającej cieczy oraz wymaganej wydajności oczyszczania.

Produkty

Technika rozdziału

Produkt

Rozdział

Masa cząsteczkowa

Rodzaj cząstek

 

 

(µm)

(Da)

 

Odwrócona osmoza

Envopur® NUO/HUO

0,001–0,0001

< 100

jonowe

Nanofiltracja

Envopur® NFI

0,01–0,001

100–1.000

molekularne - makromolekularne

Ultrafiltracja

Envopur® UFI

0,1–0,01

1.000–500.000

koloidalne - makromolekularne

Mikrofiltracja

Envopur® MFI

< 0,9

> 500.000

koloidalne zawiesiny

 

ODWRÓCONA OSMOZA

ENVOPUR® NUO/HUO

Odwrócona osmoza

Wydajność:

ok. 100 l/h do powyżej 100 m³/h

Cel obróbki:

frakcjonowanie związków cząsteczkowych i jonów nieorganicznych 

Membrana:

organiczna

Wykonanie:

moduł spiralny, moduł płytowy MD 12

Zastosowanie:

 • uzdatnianie wody użytkowej
 • recykling wód
 • oczyszczanie ścieków po obróbce wstępnej 
 • zatężenie związków rozpuszczonych w wodzie 
 • recykling wód płuczących
Envopur® standardowa mikrofiltracja
Envopur® mikrofiltracja

URZĄDZENIE STANDARDOWE - MIKROFILTRACJA

ENVOPUR® MFI

Urządzenie standardowe-Mikrofiltracja

Wydajność:

ok. 100 l/h do 100 m³/h

Cel obróbki:

przedłużenie żywotności/recyklingu kąpieli odtłuszczających 

Membrana:

organiczna, nieorganiczna

Wykonanie:

moduł rurowy, moduł spiralny 

Zastosowanie:

 • wydłużenie żywotności kąpieli, dzięki czemu mniejsze zużycie chemikaliów 
 • oszczędność wody
 • oszczędność chemikaliów procesowych
 • redukcja zużycia energii 
 • reduckja odpadów
 • redukcja obciążenia kolejnych kąpieli

Koncepcja urządzenia

Urządzenia do mikrofiltracji typu Envopur® dołączane są przez bypass do kąpieli aktywnych. Za pomocą zintegrowanej pompy zasilającej napełniany jest zbiornik urządzenia. Jak tylko zostanie osiągnięty górny poziom w zbiorniku, pompa obiegowa podaje roztwór odtłuszczający na moduł membranowy.  

Dzięki szybkości przepływu strumienia i odpowiednio ustawionemu ciśnieniu, część roztworu odtłuszczającego (permeat) przenika przez membranę i w ten sposób jest ona również oczyszczana. Druga część (retentat), która zawiera zanieczyszczenia, oleje i tłuszcze przepływa z powrotem do zbiornika urządzenia i jest tu ciągle zatężana. 

Podczas filtracji mogą być podawane na elementy membrany w regularnych odstępach czasu impulsy wstecznego płukania (back-flushing), dzięki czemu wydajność filtracji utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Urządzenie pracuje w pełni automatycznie dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania SPC, a w razie potrzeby może być również sterowane ręcznie.

Urządzenia typu Envopur® MFI wyposażone są w wysokowydajne ceramiczne membrany, które w porównaniu ze standardowymi materiałami wyróżniają się następującymi cechami:

 • wysoka stabilność termiczna (sterylizacja parą)
 • dobra wytrzymałość mechaniczna
 • dobra odporność chemiczna (pH 1–14)
 • łatwe płukanie wsteczne
 • wysoka wydajność filtracji
 • długi okres żywotności
 • kompaktowe formy modułów
Envopur® UFI filtracja na membranach

ULTRAFILTRACJA

ENVOPUR® UF

Ultrafiltracja

Wydajnosć:

ok. 100 l/h do 100 m³/h

Cel obróbki:

rozdział koloidalnych i nierozpuszczonych związków 

Membrany:

organiczne, nieorganiczne

Wykonanie:

moduł rurowy, moduł spiralny

Zastosowanie:

 • uzdatnianie wody płuczącej/recyklingowej 
 • rozdział emulsji
 • odzysk substancji wartościowych
 • utrzymanie ciągłej żywotności kąpieli
 • selektywny rozdział substancji
Envopur® EDI-elektrodejonizacja

ELEKTRODEJONIZACJA

ENVOPUR® EDI

Elektrodejonizacja

Podstawą elektrodejonizacjj (EDI) jest elektrodializa, która jest elektrochemicznym procesem rozdziału, polegającym na przyśpieszeniu procesu przenikania jonów przez odpowiednie membrany za pomocą silnego pola elektrycznego wytworzonego pomiędzy katodą a anodą.  

W polu elektrycznym aniony (np. Cl-) w drodze do anody przechodzą przez membranę anionoprzepuszczalną, zaś kationy (np. Na+) w drodze do katody przez membranę kationoprzepuszczalną. Dzięki temu pomiędzy obydwoma membranami jonoselektywnymi powstaje roztwór z niskim stężeniem soli (diluat). Poza membranami jonoselektywnymi powstaje roztwór o podwyższonym stężeniu soli (koncentrat).

Zastosowanie

Uzyskiwanie wody zdemineralizowanej dla celów przemysłowych (przemysłu chemicznego, kosmetycznego i farmaceutycznego, produkcji półprzewodników). Ponadto elektrodejonizacja jest alternatywą dla urządzenia jonoselektywnego ze złożem mieszanym.

Wydajność

W zależności od wielkości celi elektrodejonizacyjnych i wzajemnego ustawienia wielu cel, przepustowość wynosi od kilku litrów aż do kilku metrów sześciennych na godzinę. Dzięki EDI można osiągnąć przewodność cząstkową  0,1 µS/cm, a nawet mniejszą. Przy tym układ ten pracuje na ok. 90–95% uzyskanej wody zdemineralizowanej (= stosunek diluatu i koncentratu). Powstający strumień koncentratu jest z reguły zawracany na stopień wstępnego odsalania i dzięki temu nie przyczynia się do powstawania większej ilości ścieku.

Cechy szczególne

 • ciągły proces uzyskiwania wody o niezmiennej jakości 
 • proces nie wymaga użycia chemikaliów do regeneracji
 • niskie zużycie energii elektrycznej 
 • łatwy w obsłudze dzięki wysokiemu stopniu automatyzacji 
 • wysoka jakość produktu 
 • duża ilość uzyskanego produktu 
Przykład diafiltracji w produkcji farb płynnych

NANOFILTRACJA

ENVOPUR® NF

Nanofiltracja

Wydajność:

ok. 100 l/h do 100 m³/h

Cel obróbki:

frakcjonowanie związków cząsteczkowych i jonów nieorganicznych 

Membrana:

organiczna, ceramiczna

Wykonanie:

moduł spiralny, moduł płytowy MD 12, moduł rurowy

Zastosowanie:

 • rozdział barwników (metoda Dytex)
 • zintegrowane procesy odzyskiwania substancji 
 • recykling wody, np. w pralniach 
 • recykling wody pochodzącej z mycia butelek 
 • oczyszczanie wód gruntowych / zmiękczanie
 • selektywny rozdział substancji, m.in. diafiltracja 
Polityka prywatności