Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Oczyszczanie biologiczne

Biomar® ASB: beztlenowa oczyszczalnia ścieków
Biomar® AWR: obróbka serwatki, uzysk biogazu
Biomar® OSB: reaktor przepływowy, z osadem czynnym

Biologiczne metody oczyszczania ścieków

Beztlenowe oczyszczanie ścieków

Beztlenowe oczyszczanie ścieków polega na przetwarzaniu związków organicznych w procesach zakwaszania i fermentacji w metan i dwutlenek węgla. Zaletą procesów beztlenowych jest powstawanie niewielkiej ilości osadu nadmiernego, niskie koszty eksploatacyjne oraz możliwość odzysku energii z powstającego biogazu.

Oczyszczalnie beztlenowe typu Biomar® przeznaczone są przede wszystkim do obróbki ścieków z wysokim ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonych sumarycznymi parametrami ChZT i BZT5 , również w przypadku gdy obciążenie to jest okresowe. Wysokie stężenia ChZT redukowane są w minimalnej wymaganej objętości reaktora (niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię).  

Powstający w procesach rozkładu biogaz może zostać wykorzystany jako źródło energii - dodatkowa zaleta biologicznego oczyszczania ścieków.

Biomar® AKB: metoda beztlenowa, reaktor ze złożem płynnym 
Biomar® AFB: metoda beztlenowa, reaktor z utwierdzoną biomasą
Biomar® ASB: metoda beztlenowa , reaktor ze złożem zawieszonym i procesem UASB, opracowanym przez EnviroChemie 
Biomar® AHP: metoda beztlenowa, reaktor wysokoobciążony  
Biomar® ALB: metoda beztlenowa, reaktor cyrkulacyjny
Biomar® ASBx: metoda beztlenowa z procesem EGSB, opracowanym przez EnviroChemie 
Biomar® AWR: metoda beztlenowa do obróbki ścieków zawierających serwatkę, zamiana serwatki na biogaz

Tlenowe oczyszczanie ścieków

W procesach tlenowego oczyszczania ścieków mieszanina ścieku i osadu czynnego musi być napowietrzana w celu podtrzymania procesu biologicznego rozkładu związków organicznych zawartych w ściekach. 
Oczyszczalnie tlenowe typu Biomar® przeznaczone są przede wszystkim do obróbki ścieków powstających w zakładach, w których wymagane jest zachowanie niskich wartości granicznych przy zrzucie podczyszczonych ścieków (np. ChZT, BZT5, P, N).

Biomar® OSB: biologiczny reaktor przepływowy z zewnętrznym osadnikiem wtórnym 
Biomar® OKB: biologiczny reaktor przepływowy z wewnętrznym osadnikiem wtórnym
Biomar® OBR: biologiczny reaktor sekwencyjny
Biomar® OMB: biologiczny reaktor membranowy 

Polityka prywatności