Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Biomar obróbka beztlenowa

Biomar® ASBx: metoda beztlenowa z procesem UASB, własnym EnviroChemie
Biomar® AHP metoda beztlenowa, reaktor wysokoobciążony

Beztlenowe oczyszczanie ścieków - energia ze ścieków

Beztlenowe oczyszczanie ścieków polega na przetwarzaniu związków organicznych w procesach hydrolizy, fermentacji i ostatecznie metanogenezy w biogaz, którego głównymi składnikami są metan i dwutlenek węgla. Zaletą procesów beztlenowych jest powstawanie niewielkiej ilości osadu nadmiernego, niskie koszty eksploatacyjne oraz możliwość odzysku energii z powstającego biogazu.
Oczyszczalnie beztlenowe typu Biomar® przeznaczone są przede wszystkim do obróbki ścieków z wysokim ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonych sumarycznymi parametrami ChZT i BZT5, również w przypadku gdy obciążenie to jest okresowe. Wysokie stężenie ChZT redukowane jest w minimalnej wymaganej objętości reaktora (niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię).

Biomar® AKB: metoda beztlenowa, reaktor ze złożem płynnym
Biomar® AFB: metoda beztlenowa, reaktor z utwierdzoną biomasą
Biomar® ASB: metoda beztlenowa, reaktor ze złożem zawieszonym i procesem UASB, opracowanym przez EnviroChemie
Biomar® AHP: metoda beztlenowa, reaktor wysokoobciążony
Biomar® ALB: metoda beztlenowa, reaktor cyrkulacyjny
Biomar® ASBx: metoda beztlenowa z procesem EGSB, opracowanym przez EnviroChemie
Biomar® AWR: metoda beztlenowa do obróbki ścieków zawierających serwatkę, zamiana serwatki na biogaz

Obszary zastosowania

Biomar® ASBx przykład procesu

Biomar® ASBx

Beztlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor ze złożem zawieszonym

Reaktor Biomar® ASBx - biologiczna beztlenowa obróbka ścieków w procesie EGSB, opracowanym przez EnviroChemie.

Obszary zastosowania

 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł browarniczy
 • przemysł papierniczy
 • przemysł cukierniczy
 • przemysł spożywczy i napojowy
 • produkcja lodów oraz przetwórstwo mleka

Charakterystyka

 • wysokowydajny proces EGSB
 • wysoka kompatybilność
 • przystosowany również do pracy w niskich temperaturach 
 • Obciążenie ChZT: 10 – 25 kg/m³d
 • zewnętrzna cyrkulacja
 • ChZT: 6.000 – 50.000 mg/l

Właściwości techniczne

 • zoptymalizowany system rozdziału strumienia 
 • bioaktywatory Enviplus® i Envizym®
 • zintegrowany wysokowydajny separator
 • system hermetycznie zamknięty, bezzapachowy
 • instalacja o długiej żywotności  
 • jakość zgodna z DIN EN ISO 9001
Biomar® AWR przykład procesu

Biomar® AWR

Produkcja biogazu z zatężonych ścieków i odpadów

Obszary zastosowania

 • serwatka, permeat
 • strumienie wydzielone
 • odpady fermentacyjne

Charakterystyka

 • przystosowany do oczyszczania ścieków mieszanych zawierających rozpuszczone i nierozpuszczalne związki organiczne
 • odpowiedni dla ścieków wysokoobciążonych 
 • wysoka zawartość związków organicznych występujących w postaci nierozpuszczonej   
 • możliwa obróbka wód alkalicznych
 • niska wrażliwość układu na zmienne parametry w dopływie
 • wysokie bezpieczeństwo przy substancjach obojętnych
 • obciążenie ChZT: 5 – 20 kg/m³d
 • ChZT: 20.000 – 100.000 mg/l

Właściwości techniczne

 • wstępny rozdział na strumienie ścieków wysoko- i niskoobciążone
 • zbiornik kondycjonowania do wstępnej obróbki wysokoobciążonych strumieni
 • wysokosprawny system separacji aktywnej biomasy
 • system detekcji biomasy
 • wysokowydajne odgazowanie osadów
 • intensyfikacja procesu beztlenowego poprzez wysokosprawny system mieszania 
 • jakość zgodna z DIN EN ISO 9001
Biomar® AHP przykład procesu

Biomar® AHP

Beztlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor do obróbki ścieków wysokoobciążonych

Reaktor Biomar® AHP przeznaczony jest do obróbki ścieków o wysokim stężeniu zanieczyszczeń, ścieków gorących oraz do oczyszczania ścieków o wysokim stężeniu mono substratu. Unikalna konstrukcja reaktora charakteryzuje się niewielką wymaganą powierzchnią pod zabudowę.   

Obszary zastosowania

 • przetwórstwo ziemniaków
 • produkcja napojów
 • produkcja biodiesla
 • produkcja bioetanolu
 • przemysł papierniczy
 • przemysł browarniczy
 • przetwórstwo serwatki
 • produkcja drożdży

Charakterystyka

 • kompaktowy reaktor AHP 
 • niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię
 • idealny dla monosubstratów
 • również do ścieków gorących
 • obciążenie ChZT: 10 – 35 kg/m³d
 • ChZT: 5.000 - 100.000mg/l

Właściwości techniczne

 • opatentowany wysokowydajny reaktor wielostopniowy
 • selektywne strefy reakcji
 • opatentowany system rozdziału pod ciśnieniem
 • eliminacja gazów-inhibitorów, np. H2S
 • jakość zgodna z DIN ISO EN 9001
Biomar® AKB przykład procesu

Biomar® AKB

Beztlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor ze złożem płynnym

Reaktor Biomar AKB przeznaczony jest do obróbki ścieków wysokoobciążonych, zawierających zanieczyszczenia organiczne, występujące zarówno w postaci rozpuszczonej jaki i nierozpuszczonej. 

 • przemysł chemiczny
 • przemysł surowcowy
 • produkcja dań gotowych
 • fermentacja odpadów
 • przemysł cukierniczy
 • przemysł fermentacyjny   

Charakterystyka

 • przystosowany do oczyszczania ścieków mieszanych zawierających rozpuszczone oraz nierozpuszczalne związki organiczne 
 • możliwa obróbka wód alkalicznych
 • niska wrażliwość układu na zmienne parametry w dopływie
 • wysokie bezpieczeństwo przy substancjach obojętnych
 • obciążenie ChZT: 8–20 Kg/m³ dziennie
 • ChZT: 10.000–100.000 mg/l

Właściwości techniczne

 • opatentowany specjalny separator
 • system rozdziału, regulowany, procesowo zoptymalizowany 
 • system detekcji biomasy
 • wysokowydajne odgazowanie biogazu
 • intensyfikacja procesu beztlenowego poprzez wysokosprawny system mieszania  
 • jakość zgodna z DIN EN ISO 9001
Biomar® AFB przykład procesu

Biomar® AFB

Beztlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor z unieruchomioną biomasą 

Metoda ta gwarantuje wysoką wydajność przy zawartości substancji lipofilowych i przeznaczona jest również do oczyszczania ścieków o zmiennych obciążeniach.

Obszary zastosowania

 • przemysł mleczarski i przetwórstwo mleka 
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 • produkcja serów
 • przemysł mięsny
 • przemysł tekstylny

Charakterystyka

 • również dla ścieków zawierających tłuszcze
 • optymalne odbarwienie
 • obciążenie ChZT: 5–12 kg/m³ dziennie
 • ChZT: 1.500–35.000 mg/l

Właściwości techniczne

 • hybrydowy reaktor z unieruchomioną biomasą
 • rozwinięta powierzchnia właściwa (ok. 250 m²/m³) - zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków
 • możliwość doboru unieruchomionej biomasy
 • zintegrowany system separacji biomasy

Przykłady zastosowania

Biomar® ASB przykład procesu

Biomar® ASB

Beztlenowe oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem reaktora typu UASB  

Metoda ta gwarantuje wysoką wydajność przy dobrze rozkładalnym ładunku zanieczyszczeń organicznych (bez związków lipofilowych).

Obszary zastosowania

 • przemysł browarniczy
 • przemysł skrobiowy
 • produkcja lodów oraz słodyczy
 • przetwórstwo ziemniaków  

Charakterystyka

 • reaktor UASB dla ścieków średniooobciążonych
 • wysoka kompatybilność podzespołów
 • dostosowany również do pracy w niskich temperaturach
 • obciążenie ChZT: 8–20 kg/m³ dziennie
 • ChZT: 3.000–10.000 mg/l  

Właściwości techniczne

 • doskonała granulacja biomasy poprzez 
  ---> zoptymalizowany system rozdziału 
  ---> pożywki/bioaktywatory Enviplus i Envizym
 • wysokowydajny separator trójfazowy (ścieki/biogaz/biomasa)  

Przykłady zastosowania

 • Browar, Baltika
Biomar® ALB przykład procesu

Biomar® ALB

Beztlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor cyrkulacyjny

Obszary zastosowania

 • serwatka/permeat
 • ścieki zawierające oleje
 • przemysł chemiczny
 • przetwórstwo mleka (np. serwatka, permeat z ultrafiltracji)

Charakterystyka

 • wysoka zawartość związków organicznych występujących w postaci nierozpuszczonej 
 • wysoki stopień bezpieczeństwa oraz niezawodność pracy
 • możliwość obróbki wód alkalicznych
 • obciążenie ChZT: 8–20 kg/m³ dziennie
 • ChZT: 10.000–100.000 mg/l   

Właściwości techniczne

 • wysokowydajny reaktor cyrkulacyjny
 • minimalizacja ilości przyrastającego osadu nadmiernego
 • intensyfikacja procesu beztlenowego poprzez wysokosprawny system mieszania
 • opatentowany wysokosprawny system separacji aktywnej biomasy
Polityka prywatności