Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Biomar obróbka tlenowa

Tlenowe oczyszczanie ścieków

W procesach tlenowego oczyszczania ścieków mieszanina ścieku i osadu biologicznie czynnego musi być napowietrzana w celu zapewnienia optymalnego procesu rozkładu biologicznego związków organicznych zawartych w ściekach.
Oczyszczalnie tlenowe typu Biomar® przeznaczone są do obróbki ścieków powstających w zakładach przemysłowych, w których wymagane jest zachowanie niskich wartości granicznych przy zrzucie podczyszczonych / oczyszczonych ścieków (np. ChZT, BZT5, P, N).

Biomar® OSB: reaktor przepływowy z zewnętrznym osadnikiem wtórnym
Biomar® OKB: reaktor przepływowy z wewnętrznym osadnikiem wtórnym
Biomar® OBR: SBR sequent batch reactor - reaktor sekwencyjny
Biomar® OMB: reaktor z membranową separacją osadu

Obszary zastosowania

Biomar® OSB graficzne zobrazowanie procesu

Biomar® OSB

Tlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor przepływowy z osadnikiem wtórnym

Obciążenie ChZT: 0,5 - 2 kg/m³ dziennie

Obróbce poddawane są średnie i duże ilości wody w sposób ciągły. Wydajność rozkładu zależy od właściwości i jakości wody. Metoda ta charakteryzuje się niezawodnym rozdziałem osadu czynnego.  

Biomar® OKB graficzne zobrazowanie procesu
Szczegółowa grafika procesu

Biomar® OKB

Tlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor przepływowy z zintegrowanym osadnikiem wtórnym

Obciążenie ChZT: 0,5 –2 kg/m³ dziennie

Małe i średnie przepływy ścieków zostają poddane obróbce w sposób ciągły. Wydajność oczyszczania zależy od jakości wody.

Biomar® OBR graficzne zobrazowanie procesu

Biomar® OBR

Tlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor sekwencyjny (SBR)

Obciążenie ChZT: 0,5 –2 kg/m³ dziennie

Wydajność oczyszczania zależy od właściwości i jakości wody. Obróbce zostają poddane małe i średnie ilości wody w sposób okresowy. Reaktor Biomar OBR jest dostosowany do zmiennych ładunków zanieczyszczeń na dopływie.

Biomar® OMB: tlenowy proces dla wysokich ładunków zanieczyszczeń, trudnych do zredukowania

Biomar® OMB

Tlenowe oczyszczanie ścieków, biologiczny reaktor membranowy

Obciążenie ChZT: 2–6 kg/m³ dziennie

Wydajność oczyszczania uzależniona jest od właściwości i jakości wody. Obróbce zostają poddane małe i średnie ilości ścieków wysokoobciążonych, przy wysokich wymaganiach co do jakości podczyszczonych ścieków.

Polityka prywatności