Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Flotatory

FLOTATORY ENVIROCHEMIE DO OBRÓBKI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 

W ofercie EnviroChemie wyróżnić można następujące urządzenia wykorzystujące proces flotacji:
Flomar® - flotatory ciśnieniowe
E-Flo-Dr Baer - urządzenia do elektroflotacji 

Flomar® - flotatory ciśnieniowe
Grupę produktową wysokowydajnych flotatorów typu Flomar® wprowadziliśmy jako nowum na rynek. Specjalnie dla przemysłu spożywczego i mięsnego flotatory typu Flomar® HL zostały wyposażone w system rozdziału EC. Grupa produktowa Flomar® HF jest przeznaczona do ogólnego zastosowania w przemyśle i wyposażona jest w wysokowydajny system nasycenia powietrzem z zaworami rozprężnymi z funkcją samoczyszczenia.

Elektroflotacja E-Flo-Dr Baer
EnviroChemie rozszerzyła gamę oferowanych produktów z zakresu flotacji o technologię elektroflotacji. Sercem tego systemu jest proces elektrolizy zachodzący na elektrodach umieszczonych w specjalnie skonstruowanych reaktorach. Mikropęcherzyki gazu powstałe w tym procesie charakteryzują się mniejszym rozmiarem w stosunku do generowanych podczas flotacji DAF. Pozwala to osiągnąć lepszą jakość odpływu oraz obniża koszty eksploatacyjne. Technologia elektroflotacji dedykowana jest m.in. do szeroko pojętej branży obróbki powierzchni.

Opis szczegółowy:

Wizualizacja 3-D urządzenia Flomar® HL

FLOMAR® HL

Wysokowydajny flotator Flomar® HL, oparty na metodzie fizyko-chemicznej stosowany jest przede wszystkim do oczyszczania ścieków przemysłowych średnio- i wysokoobciążonych, wód popłucznych, przy zachowaniu wysokiej dostępności i łatwości w obsłudze.  

Właściwości

 • kompaktowe wykonanie, oszczędność miejsca, przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków
 • maksymalna wydajność oczyszczania dzięki zastosowaniu pakietów lamelowych
 • efektywny i wolny od blokad system rozprężny
 • najwyższa wydajność oczyszczania dzięki możliwości regulacji procesów strącania i flokulacji
 • system nasycania zoptymalizowany energetycznie
 • niskie zużycie chemikaliów procesowych dzięki zoptymalizowanemu procesowi flokulacji Flomar®
 • maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki odpowiednio dobranym środkom procesowym Envifloc®
 • łatwa obsługa dzięki zastosowaniu panelu dotykowego EnviroChemie ASIC® z wizualizacją i sterownikiem PLC  
 • możliwa zdalna obsługa i teleserwis
 • podzespoły „Made in Germany/Swiss Made“

Technologia Flomar® HL

Technologia Flomar® HL jest ciągłym procesem obróbki ścieków ze zintegrowanymi pakietami lamelowymi do flotacyjnego oczyszczania ścieków przemysłowych z wstępnym procesem strącania / flokulacji.

Środki procesowe Envifloc® dozowane są do specjalnie przez EnviroChemie zaprojektowanego flokulatora rurowego, w celu zoptymalizowania procesu oczyszczania ścieków, co pozwala jednocześnie zredukować zużycie chemikaliów do minimum.  

Powstałe podczas strącania / flokulacji cząsteczki są natychmiast oddzielane od fazy cieczy dzięki systemowi flotacji ciśnieniowej Flomar® HL. Osad może być następnie odwadniany w celu zmniejszenia objętości. Oczyszczone w ten sposób ścieki mogą być odprowadzone do kanalizacji lub do kolejnego stopnia oczyszczania.

Specjalnie opracowane i sprawdzone oprogramowanie Flomar® Software reguluje pracą urządzenia poprzez sterowanie  ASIC® , które bazuje na programowalnym sterowniku PLC. Projekt urządzenia i sterowania obejmuje różne opcje, które pozwalają na indywidualne dostowanie podstawowej wersji urządzenia do specyficznych potrzeb Klienta.   
 
Przyjazny w obsłudze panel dotykowy ASIC®  umożliwia łatwą obsługę, kontrolę i nadzór nad całym urządzeniem. Urządzenie może być opcjonalnie nadzorowane z zewnątrz poprzez połączenie telefoniczne (teleserwis).

Wizualizacja 3-D urządzenia Flomar® HF

FLOMAR® HF

WYSOKOWYDAJNA FLOTACJA ŚCIEKÓW WYSOKOOBCIĄŻONYCH

Flotator Flomar® HF oparty na metodzie fizyko-chemicznej stosowany jest przede wszystkim do oczyszczania ścieków o bardzo dużych ładunkach zanieczyszczeń i jako kolejny stopień oczyszczania po obróbce biologicznej przy zachowaniu wysokiej dostępności i łatwości obsługi.   

Właściwości

 • kompaktowa budowa, oszczędność miejsca przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków
 • duża powierzchnia umożliwia obróbkę ścieków o wysokich stężeniach zanieczyszczeń na dopływie
 • efektywny i wolny od blokad system rozprężny
 • najwyższa wydajność oczyszczania dzięki możliwości regulacji procesów strącania i flokulacji
 • system nasycania zoptymalizowany energetycznie
 • niskie zużycie chemikaliów procesowych dzięki zoptymalizowanemu procesowi strącania Flomar®
 • maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki odpowiednio dobranym środkom procesowym Envifloc®
 • łatwa obsługa dzięki zastosowaniu panelu dotykowego EnviroChemie ASIC® z wizualizacją i sterownikiem PLC
 • możliwa zdalna obsługa i teleserwis
 • podzespoły „Made in Germany/Swiss Made“

Technologia Flomar® HF

Technologia Flomar® HF jest ciągłym procesem obróbki ścieków przemysłowych metodą flotacji z wstępnym oczyszczaniem przy pomocy strącania / flokulacji.

Środki procesowe Envifloc® dozowane są do specjalnie przez EnviroChemie zaprojektowanego flokulatora rurowego, w celu zoptymalizowania procesu oczyszczania ścieków, co pozwala jednocześnie zredukować zużycie chemikaliów do minimum.

Powstałe podczas strącania / flokulacji cząsteczki są natychmiast oddzielane od fazy cieczy dzięki systemowi flotacji ciśnieniowej Flomar® HF. Osad może być następnie odwadniany w celu zmniejszenia objętości. Oczyszczone w ten sposób ścieki mogą być odprowadzone do kanalizacji lub do następnego stopnia oczyszczania.

Specjalnie opracowane i sprawdzone oprogramowanie Flomar® Software reguluje pracę urządzenia poprzez sterowanie ASIC® , które bazuje na programowalnym sterowniku PLC. Projekt urządzenia i sterowania obejmuje różne opcje, które pozwalają na indywidualne dostosowanie podastawowej wersji urządzenia do specyficznych potrzeb Klienta.  

Przyjazny w obsłudze panel dotykowy ASIC®  umożliwia łatwą obsługę, kontrolę i nadzór nad całym urządzeniem. Urządzenie może być opcjonalnie nadzorowane z zewnątrz poprzez połączenie telefoniczne (teleserwis).

ELEKTROFLOTACJA

Schematyczne przedstawienie elktroflotacji E-Flo Dr. Baer z obróbką wstępną
Schemat przepływu elektroflotacji E-Flo Dr. Baer z fizyko-chemiczną obróbką wstępną Envochem®

E-Flo-Dr Baer 

Wysokowydajny ciągły proces elektroflotacji E-Flo-Dr Baer, oparty na metodzie fizyko-chemicznej służy do separacji tłuszczy i niebezpiecznych zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych. Wstępny etap podczyszczania realizowany jest przy pomocy demulgacji, strącania, neutralizacji i flokulacji.
W celu zoptymalizowania procesu dozowane są chemikalia procesowe Envifloc® .

Powstałe w procesie elektrolizy drobne pęcherzyki gazu powodują prawie całkowite rozdzielenie zanieczyszczeń od fazy ciekłej.  Za pomocą specjalnego układu zasysania osadu flotat jest zagęszczany do zawartości suchej masy na poziomie 10%. Tym samym redukcji ulegają koszty późniejszej obróbki osadu.

Podczyszczone w ten sposób ścieki mogą być w dalszej kolejności odprowadzone do kanalizacji lub do kolejnego etapu oczyszczania, np. do biologicznego reaktora Biomar®. Specjalnie opracowane i przetestowane oprogramowanie E-Flo odpowiada za sterowanie instalacją za pomocą urządzeń kontrolnych ASIC, które pracują w oparciu o sterownik PLC. Projekt urządzenia i sterowania obejmuje różne opcje, które pozwalają na indywidualne dostosowanie podstawowej wersji urządzenia do specyficznych potrzeb Klienta. Przyjazny w obsłudze panel dotykowy ASIC  umożliwia łatwą obsługę, kontrolę i nadzór nad całym urządzeniem.

Właściwości

 • kompaktowa budowa, oszczędność miejsca przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków
 • bardzo dobra jakość ścieków na odpływie, do 99,5% usuniętych zanieczyszczeń
 • brak jakichkolwiek turbulencji rozprężnych, gaz flotacyjny generowany jest w procesie elektrolizy
 • wysoka wydajność oczyszczania dzięki stałej wielkości pęcherzyków gazu
 • możliwość zastosowania do gorących ścieków (do 80oC), jak i do ścieków z dużą zawartością soli
 • w przypadku ścieków zawierających surfaktanty generowanie piany jest ograniczone do minimum
 • niższe zużycie chemikaliów procesowych w porównaniu do klasycznej flotacji DAF
 • maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki odpowiednio dobranym środkom procesowym Envifloc®
 • łatwa obsługa dzięki zastosowaniu panelu dotykowego EC ASIC z wizualizacją i sterownikiem PLC 
 • możliwa zdalna obsługa i teleserwis
 • podzespoły „Made in Germany/Swiss Made“

Obszary zastosowania  

 • obróbka stali 
 • obróbka metali nieżelaznych (np. miedzi, aluminium) 
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł kosmetyczny (np. kosmetyki do pielęgnacji ciała, włosów)
 • przemysł olejów i tłuszczów
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • produkcja włókien szklanych

Urządzenia do elektroflotacji E-Flo-Dr Baer są standardowo zaprojektowane dla wydajności do 200 m³/h.

Polityka prywatności