Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Flotatory Lugan

Flotatory typu Lugan® przeznaczone są do podczyszczania ścieków z procesów mycia, np. z myjni samochodowych. Powodują one rozdział zemulgowanych olejów i tłuszczy, jak również metali ciężkich po wstępnej obróbce w separatorze. 

Podczyszczalnie te sprawdziły się przede wszystkim w przemyśle spożywczym, jak również w myjniach pojazdów. Stosowane są one jako pojedyncze urządzenia w przypadku zrzutu do kanalizacji, jak również jako urządzenia do obróbki wstępnej przed stopniem biologicznego oczyszczania. 

Dzięki intensywnemu podczyszczaniu dotrzymywane są parametry zrzutu ścieków, jeżeli chodzi o wartość pH, węglowodory, substancje lipofilowe i metale ciężkie. Parametry takie jak ChZT i BZT5 zostają również znacznie zredukowane. 

Lugan® 1500

Lugan® 5000

 

 

Lugan® 10.000

Lugan® 3.000

Polityka prywatności