Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Podczyszczalnie Split-O-Mat

Split-O-Mat®

Split-O-Mat® Kompaktowe urządzenia do obróbki ścieków i recyklingu 

Sprawdzone urządzenia z grupy produktowej Split-O-Mat® obejmują szerokie spektrum procesów fizyko-chemicznych do oczyszczania ścieków. Urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych, gdzie sprawdzają się z powodzoniem już od ponad 30 lat. Obecnie na świecie pracuje ponad 6.000 urządzeń standardowych Split-O-Mat® . Ze względu na wysoki stopień standardyzacji, EnviroChemie oferuje korzystne wydajnościowo i ekonomiczne rozwiązania, które są realizowane w krótkim czasie.

Nasze standarowe rozwiązania opierające się na kompaktowych urządzeniach do obróbki wód i ścieków typu Split-O-Mat® znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak również w w dziedzinie technicznego zarządzania nieruchomościami. Stosowane są różne metody: fizyko-chemiczna, biologiczna, membranowa. W zależności od przypadku istnieje możliwość połączenia różnych metod.

Produkt

Metoda podczyszczania

Przepływ

Split-O-Mat® SOM

Fizyko-chemiczna obróbka opierająca się na zasadzie strącania/flokulacji/filtracji 

0,2–3 m³/h

Split-O-Mat® FAT

Podczyszczanie biologiczne (kombinacja metody tlenowej i beztlenowej)

3–80 m³/dzień

Split-O-Mat® AKO

Adsorpcja na węglu aktywnym

0,5–5 m³/h

Split-O-Mat® NOM

Urządzenia do neutralizacji

do 40 l/s

Split-O-Mat® LIP

Urządzenia do strącania mleczkiem wapiennym, dedykowane dla ścieków zawierających tłuszcze 

1 - 40 l/s

Split-O-Mat® BSB

Biologiczny stopień obróbki końcowej 

1 - 50m³/dzień

Split-O-Mat® ECO

Odzysk wody w myjniach samochodowych

2,5 - 30m³/h

Wyposażenie

EC-filtry taśmowe do automatycznej filtracji ścieków i osadu 

1- 10 m³/h

Wyposażenie

kontenery

10" - 40"

Wyposażenie

EC-stacje przygotowania i dozowania flokulantu lub mleczka wapiennego 

0,15–2 m³/h

Podczyszczalnia Split-O-Mat® SOM 1500

Split-O-Mat® NOM Neutralizacja ścieków w zabudowie kontenerowej 

Split-O-Mat® SOM

Split-O-Mat® SOM   Podczyszczalnie ścieków

Split-O-Mat® SOM 6000

Wydajność

6 - 30 m3/d

 Kompaktanlagen Split-O-Mat, chemisch-physikalischen Abwasserbehandlung 

Typ urządzenia:

Urządzenie szarżowe do obróbki ścieków przemysłowych, tryb pracy: automatyczny                                                                    

Środki procesowe:

Chemikalia płynne i proszkowe - flokulanty Envifloc®

Zastosowanie:

Usuwanie węglowodorów, zawiesiny, metali ciężkich, redukcja ChZT i BZT5

Split-O-Mat® SOM 4200

Wydajność:

Do 50 m³/d*, do 3 m³/h

 Kompaktanlagen Split-O-Mat, chemisch-physikalischen Abwasserbehandlung 

Typ urządzenia:

Urządzenie przepływowe, tryb pracy: automatyczny                                                                    

Środki procesowe:

Chemikalia płynne i proszkowe - flokulanty Envifloc®           

Wymiary:

308 x 150 x 203 cm (dł. x szer. x wys.) urządzenie podstawowe

Zastosowanie:

Myjnie pociągów

System składa się z:

SOM 4200 zbiornik buforowy, zbiornik sedymentacji i komorowa prasa filtracyjna 

 

Split-O-Mat® SOM 3000 /3200

Wydajność:

3 - 8 m³/d*

EnviroChemie, Split-O-Mat, Kompaktanlagen, Emulsionsspaltung

Typ urządzenia:

Urządzenie szarżowe 1.500 l, tryb pracy: automatyczny

Środki procesowe:

Chemikalia płynne ECSO i flokulanty Envifloc®

Wymiary:

300 x 150 x 200 cm (dł. x szer. x wys.)

Zastosowanie:

M.in. przemysł drukarski (sito- i fleksodruk), myjnie pojazdów, mycie części/elementów 

Split-O-Mat® SOM 2000

Wydajność:

5 - 10 m³/d*

Split-O-Mat, Emulsionsspaltanlage

 

Typ urządzenia:

Urządzenie szarżowe 900 l, tryb pracy: automatyczny                                                                                                              

Środki procesowe:

Flokulant Envifloc®

Wymiary:

260 x 135 x 180 cm (dł. x szer. x wys.)

Zastosowanie:

M.in. duże zakłady mechaniczne, zakłady transportowe, zakłady obróbki metalu                                      

Split-O-Mat® SOM 1500

Wydajność:

1 - 5 m³/d*

EnviroChemie, Split-O-Mat, Kompaktanlagen, Emulsionsspaltung

Typ urządzenia:

Urządzenie szarżowe 500 l, tryb pracy: automatyczny

Środki procesowe:

Chemikalia płynne i flokulanty Envifloc®

Wymiary:

220 x 97 x 175 cm (dł. x szer. x wys.)

Zastosowanie:

M.in. zakłady obróbki metalu, produkcja farb i lakierów, przemysł chemiczny, rozwiązania indywidualne

Split-O-Mat® SOM 1000

Wydajność:

1 - 3 m³/d*

Split-O-Mat, Emulsionsspaltanlage

Typ urządzenia:

Urządzenie szarżowe 340 l, tryb pracy: automatyczny                                                                                                       

Środki procesowe:

Flokulanty Envifloc®

Wymiary:

210 x 86 x 174 cm (dł. x szer. x wys.)

Zastosowanie:

M.in. średniej wielkości zakłady mechaniczne, produkcja farb i lakierów, druk sitowy

*Dobowa przepustowość jest uzależniona od obciążenia ścieków.

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Split-O-Mat® NOM

Split-O-Mat® NOM   Urządzenia do neutralizacji ścieków 

Urządzenia do neutralizacji typu Split-O-Mat® NOM zostały zaprojektowane specjalnie do neutralizacji ścieków, np. z przemysłu spożywczego.

W regulacjach gminnych dotyczących odwadniania wartości graniczne pH wynoszą najczęściej pomiędzy 6,5 - 9,5. Standardowe separatory olejów i tłuszczy nie osiągają tych wartości nawet przy regularnym czyszczeniu i konserwacji, ponieważ oleje i tłuszcze występują częściowo w postaci kwasów tłuszczowych, które nie są poddawane fizycznej obróbce.

Wartość pH w urządzeniach do neutralizacji typu Split-O-Mat NOM ustawiana jest na żądany zakres, dzięki czemu zapewnione jest utrzymanie wartości pH w granicach 6,5 - 9,5.  Istniejące separatory olejów i tłuszczy mogą być nadal używane.


Dzięki modułowej budowie, urządzenie łatwo można dostosować do lokalnych warunków. Dostepne są neutralizatory przepływowe, szarżowe i budowlane. 

Dozowanie kwasu lub zasady obywa się na miejscu i sterowane jest przez ASIC SPS firmy EnviroChemie. Na życzenie sterowanie może zostać połączone poprzez łącze telefoniczne z systemem komputerowym EnviroChemie. Występujące zakłócenia mogą zostać przesłane jako fax lub telefonicznie powiadomić dział serwisowy. Urządzenie wykonane jest jako system zamknięty, o niskiej emisji zapachu.

Środki do neutralizacji mogą być dozowane bezpośrednio z pojemników lub ewentualnie ze zbiorników magazynowych.

Typ produktu

Max. wydajność

Split-O-Mat NOM 4 D

 1 do  4 m3/h

Split-O-Mat NOM 8 D

 5 do  8 m3/h

Split-O-Mat NOM 12 D

 9 do 12 m3/h

Split-O-Mat NOM 20 D

13 do 20 m3/h

Split-O-Mat NOM 30 D

21 do 30 m3/h

Split-O-Mat NOM 40 D

31 do 40 m3/h

Split-O-Mat NOM Urządzenie do neutralizacji ścieków, np. z przemysłu spożywczego 

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Split-O-Mat® FAT

Split-O-Mat® FAT  Biologiczna obróbka ścieków zawierających tłuszcze z przemysłu spożywczego 

Urządzenia do biologicznej obróbki ścieków typu Split-O-Mat® FAT zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki ścieków zawierających tłuszcze z przemysłu spożywczego, np. z gastronomii. 

Jakie są parametry zrzutu ścieków na odpływie?                                                                                                                                                                        

Zgodnie z DIN 1825-2 jak również DIN 4040-100 separatory tłuszczy należy stosować zawsze wtedy, gdy tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego muszą być ususnięte ze ścieków. Dotyczy to wszystkich zakładów przemysłowych, w szczególności gastronomii.

Co zrobić, jeżeli sam separator tłuszczy nie wystarczy?

Standardowe separatory tłuszczy nie osiągają najczęściej rygorystycznych wartości parametrów granicznych, dla substancji lipofilowych  100 mg/l, nawet przy regularnym czyszczeniu i konserwacji. Głównym powodem jest fakt, że w ściekach występują częściowo emulsje, a więc oleje i tłuszcze, których nie można usunąć za pomocą metody fizycznej. Poprzez dalszą biologiczną obróbkę ścieków typu Split-O-Mat® FAT emulsje te zostają całkowicie usunięte dzięki samoregulacyjnym zdolnościom mikroorganizmów, a tym samym wartości graniczne zostają zachowane.

W jaki sposób funkcjonuje biologiczne oczyszczanie ścieków?

W pierwszej kolejności ścieki kuchenne podawane są na filtr dopływowy, na którym ciała stałe w sposób automatyczny zostają oddzielone od ścieków. Ścieki zawierające tłuszcze przepływają następnie do separatora tłuszczy, gdzie następuje mechaniczne oddzielenie tłuszczy od ścieków. Oleje i tłuszcze organiczne, które dają się odseparować są lżejsze od wody i dlatego wypływają na powierzchnię. Wstępnie podczyszczone ścieki podawane są następnie do biologicznej podczyszczalni ścieków typu Split-O-Mat® FAT, aby usunąć ze ścieków pozostałe zemulgowane oleje i tłuszcze. W procesie biologicznego rozkładu, zanieczyszczenia takie jak oleje i tłuszcze przekształcane są w wodę i dwutlenek węgla. Po obróbce ścieków oleje i tłuszcze zostają w takim stopniu usunięte, że wymagane wartości graniczne są poniżej dopuszczalnych granic i mogą być bezpiecznie odprowadzone do kanalizacji.

Eksploatacja podczyszczalni monitorowana jest za pomocą sterownika programowalnego SPS z ekranem dotykowym do wizualizacji procesu. Ponadto możliwy jest również zdalny monitoring za pomocą modemu lub łącza telefonicznego.   

Przyjazne dla środowiska i biologiczne podczyszczalnie ścieków typu Split-O-Mat® FAT cechuje: 

 • wysoka wydajność oczyszczania, a tym samym zapewnienie zachowania rygorystycznych limitów dla substancji lipofilowych 
 • prawie całkowita redukcja kosztów utylizacji 
 • proces przyjazny dla środowiska, bez konieczności stosowania chemikaliów 
 • indywidualne wykonanie zbiorników pozwala na dostosowanie urządzenia do warunków otoczenia i dostępnej powierzchni
 • niezawodne działanie również podczas dłuższych przestojów
 • minimum obsługi, konserwacji i kosztów utylizacji ze względu na wysoki stopień automatyzacji 
 • długa żywotność ze względu na sprawdzoną i niezawodną technologię 
 • system oczyszczania ścieków sprawdzony już wielokrotnie w praktyce - urządzenia referencyjne są już w eksploatacji od 2000r. 
 • zapewnienie wsparcia serwisowego na miejscu przez wykwalifikowany personel techniczny, możliwość zdalnego monitoringu za pomocą modemu/łącza telefonicznego

Dane techniczne

Typ

Max. wydajność ok. m³/d

Zapotrzebowanie na powierzchnię m²

Wysokość pomieszczenia m

Ilość fermentorów/linii

Pojemność integratora m³

Dopływ

FAT 3

3

10

2,5

2 / 1

5

DN 100

FAT 5

5

14

2,5

2 / 1

7

DN 100

FAT 8

8

19

2,5

2 / 1

12

DN 100

FAT 12

12

23

2,5

2 / 1

14

DN 100

FAT 15

16

45

2,5

2 / 1

20

DN 150

FAT 20

20

54

2,5

2 / 1

25

DN 150

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Split-O-Mat® ECO

Split-O-Mat® ECO Odzysk wody w myjniach samochodowych 

Za pomocą urządzenia do odzysku wody typu Split-O-Mat® ECO dopływ wody świeżej w myjniach samochodowych może zostać zredukowany do minimum. Urządzenie umożliwia całkowity recykling wody z prawie zerowym odpływem. Połączony proces fizyczny i biologiczny usuwa z wody substancje zanieczyszczające, takie jak np. zemulgowane oleje mineralne, środki czyszczące i zawiesiny. Urządzenia typu Split-O-Mat® ECO przyczyniają się bezpośrednio do ochrony zasobów wodnych i służą jako alternatywa dla podczyszczalni ścieków, bez konieczności stosowania chemikaliów.

Obszary zastosowania

 • myjnie bramowe do mycia samochodów osobowych, ciężarowych, busów i pojazdów szynowych 
 • myjnie samochodowe

Cechy

 • fizyczno-biologiczny proces oczyszczania bez użycia chemikaliów 
 • łatwy w obsłudze i konserwacji 
 • minimalne koszty eksploatacji i energii
 • kompaktowe, zmontowane podzespoły 
 • automatyczny, ciągły proces obróbki 
 • jakość wody: bezzapachowa, bez substancji stałych 
 • niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię (np. modernizacja istniejących urządzeń)
 • oszczędność ponad 80% zapotrzebowania wody świeżej 
 • wykonanie wysokiej jakości, odpornych na korozję 
 • 24-godzinny serwis 

 


Split-O-Mat ECO odzysk wody w myjniach 

Dane techniczne

 

Split-O-Mat® ECO 10

Split-O-Mat® ECO 35

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

150 x 80 x 340 cm

220 x 130 x 170 cm

Wydajność hydrauliczna

8–10 m³/h

30–35 m³/h

Przyłącze elektryczne

3 x 400 V/50 Hz (16 A) 

3 x 400 V/50 Hz (16 A)

Przyłącze sprężonego powietrza

3/8“; 6 bar

3/8“; 6 bar

Zbiornik buforowy
zalecana pojemność 

ok. 5 m³

10 m³

Zbiornik wody
zalecana pojemność 

1,1 m³

2,0 m³

Zapotrzebowanie na wodę

2,5–10 m³/h

10–30 m³/h

Zastosowanie

myjnia bramowa

myjnia automatyczna

Opcjonalne wyposażenie

 • naziemne/ podziemne separatory i zbiorniki buforowe
 • pomiar/regulacja przewodności
 • EC-elementy filtra ze stali szlachetnej (V2A)
 • zmiękczacz wody do płukania końcowego 
 • sterowanie za pomocą SPS S7-300/panel dotykowy 8“ (ASIC®)
 • system dezynfekcji UV
 • pompy do podnoszenia ciśnienia
 • zbiorniki wody

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Split-O-Mat® LIP

Split-O-Mat® LIP Urządzenie do neutralizacji ścieków mlekiem wapiennym 

Dalsza obróbka ścieków zawierających tłuszcze z przemysłu spożywczego i optymalizacja istniejących separatorów tłuszczy.

Urządzenie do neutralizacji ścieków typu Split-O-Mat® LIP zostało zaprojektowane specjalnie do obróbki ścieków zawierających tłuszcze z przemysłu spożywczego, np. z gastronomii. 

Standardowe separatory tłuszczy nie osiągają najczęściej rygorystycznych wartości parametrów granicznych, dla substancji lipofilowych poniżej 100 mg/l, nawet przy regularnym czyszczeniu i konserwacji. Głównym powodem jest fakt, że w ściekach występują tłuszcze i oleje w formie emulsji lub kwasów tłuszczowych, których nie można usunąć metodą fizyczną.

Przy użyciu odpowiednio dobranego środka procesowego, substancje lipofilowe i tłuszcze zostają z jednej strony wytrącone, z drugiej zaś zatrzymywane są w separatorze tłuszczy. Metoda ta zapewnia zachowanie wartości granicznych dla substancji lipofilowych. Wartości ChZT i BZT5 zostają znacznie zredukowane.  Zapach z separatora tłuszczy zostaje obniżony do minimum. 

Istniejące separatory tłuszczy mogą być nadal używane. Powstające mydło wapienne może zostać łatwo usunięte podczas comiesięcznego opróżniania separatora. 

Modułowe wykonanie urządzenia pozwala je dostosować do lokalnych warunków. 

Dozowanie reagentów strerowane jest lokalnie przez ASIC SPS firmy EnviroChemie. Na życzenie Klienta, sterowanie może zostać podłączone przez łącze telefoniczne do systemu komputerowego EnviroChemie. Występujące zakłócenia mogą zostać przesłane jako fax lub telefonicznie powiadomić dział serwisowy. Urządzenie wykonane jest jako system zamknięty o niskiej emisji zapachu. 

Reagent może być stosowany w formie proszkowego produktu Envifloc® lub jako gotowy roztwór ECSO 8692. 

Dane techniczne

Typ            

max. wydajność 

przyłącze separator tłuszczy 

Wielkość 1

do 2 l/s

DN 100

Wielkość 2

do 4 l/s

DN 100

Wielkość 3

do 7 l/s

DN 150

Wielkość 4

do 10 l/s

DN 150

Wymagania odnośnie pomieszczenia: ok. 3 m2 powierzchni, wysokość 2 m.


Split-O-Mat® LIP Urządzenie do neutralizacji ścieków mlekiem wapiennym, w przemyśle spożywczym

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Obszary zastosowania

Split-O-Mat® Urządzenia standardowe

Wybrane obszary zastosowania

Produkt

W wielu procesach mycia powstają ścieki, które mogą zostać poddane obróbce w podczyszczalniach typu Split-O-Mat®.

Split-O-Mat ECO, Wasserrückgewinnung,

 

W wielu procesach mycia powstają ścieki, które mogą zostać wprowadzone do obiegu w urządzeniach typu Split-O-Mat® ECO. 

Zakłady samochodowe     

Split-O-Mat® SOM, ECO

Transport/spedycje    

Split-O-Mat® SOM, ECO

Lotniska    

Split-O-Mat® SOM, ECO

Ścieki budowlane     

Split-O-Mat® NOM

Zakłady kolejowe    

Split-O-Mat® SOM, ECO

Gastronomia/placówki kuchenne   

Split-O-Mat® FAT, LIP

Przemysł spożywczy   

Split-O-Mat® FAT, NOM, LIP

Konserwacja silników     

Split-O-Mat® SOM

Obróka powierzchni/metalu

Split-O-Mat® SOM

Badania materiałowe     

Split-O-Mat® SOM

Produkcja farb i lakierów   

Split-O-Mat® SOM

Produkcja czyściwa  

Split-O-Mat® SOM

Zakłady malarskie i lakiernie

Split-O-Mat® SOM

Usuwanie starych powłok lakierniczych    

Split-O-Mat® SOM, NOM

Czyszczenie elewacji budynków    

Split-O-Mat® SOM

Druk sitowy/drukarnie  

Split-O-Mat® SOM

Przemysł chemiczny  

Split-O-Mat® SOM, NOM

Obróbka kleju i lateksu    

Split-O-Mat® SOM

Fabryki dywanów  

Split-O-Mat® SOM

Produkcja tektury falistej    

Split-O-Mat® SOM

Przemysł szklarski, optyczny    

Split-O-Mat® SOM

Składowiska złomu   

Split-O-Mat® SOM

Cynkownie ogniowe

Split-O-Mat® SOM FLUX

Kontakt z dystrybutorem:

PINNACLE Sp. z o.o.

Centrum Urządzeń Kompaktowych Split-O-Mat®
ul. Kapitańska 3a
71-602 Szczecin
tel.   +48 (91) 432 91 40
fax  +48 (91) 489 19 18 
biuro@pinnacle.pl
www.pinnacle.pl

Polityka prywatności