Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Środowisko / Projekty socjalne

FAMUSF – Muzyka bez granic

FAMUSF – Fanfara Música Sem Fronteiras, projekt społeczny realizowany w Brazylii – wspierany przez EnviroChemie od 2003 roku

Aktualny raport na temat projektu społecznego aktywnie wspieranego przez EnviroChemie

G. Hupfer, prezes Zarządu firmy, jak każdego roku zbierał informacje na miejscu

Projekt społeczny Centro de Pomesao, Santa Fé w Paranie, w Brazylii, realizowany jest od blisko 20 lat. Od roku 2003 aktywnie wspiera go firma EnviroChemie. Pierwszym przedsięwzięciem, w jakim mogliśmy pomóc, była budowa nowej szkoły dla dzieci ulicy. Pracujący jako wolontariusz kierownik projektu, pan Cleibson Moreira da Silva, przy naszym udziale rozpoczął przed trzema laty prężnie rozwijający się obecnie dodatkowy projekt muzyczny. Byłem na miejscu w połowie października 2009 r. i osobiście się rozejrzałem.

W domu dziecka, który nosi imię głównego sponsora, pani Erny Willi opiekę znalazło 20 niedożywionych małych dzieci. Za pieniądze przekazane przez sponsorkę odnowiono budynek i powiększono go o pomieszczenie świetlicowe. Ja i moja żona zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez panie opiekunki i dzieci. Dom dziecka sprawia bardzo dobre wrażenie. Ponieważ odwiedzaliśmy Santa Fé w weekend, w szkole nie odbywały się żadne regularne zajęcia, ale prowadzony był kurs muzyczny dla młodych perkusistów. Do szkoły zapisanych jest w sumie 160 dzieci. Jest także długa lista oczekujących na wolne miejsce. Dzieci spędzają tutaj czas po zajęciach w państwowej szkole przedpołudniowej. To tutaj uzupełniane są wszelkie braki w wykształceniu podstawowym, rozwijana właściwa postawa społeczna oraz zdobywane umiejętności gry na instrumentach i rękodzieła. Rezultaty są doskonale widoczne. Praktycznie wszyscy 14 – 17-letni absolwenci znajdują zatrudnienie w pobliskich zakładach pracy, sklepach i organizacjach. Do tej pory dalszą edukację zawodową po skończeniu szkoły za jej pośrednictwem podjęło 65 dzieci. Dzieci te mają nieporównywalnie większe szanse na kontynuację nauki lub przygotowania zawodowego niż dzieci, które uczęszczały jedynie do państwowej szkoły przedpołudniowej. W każdym razie wszystkie one potrafią dobrze czytać i pisać oraz rozwinęły w sobie wzory zachowań niezbędne do dalszego kształcenia.

Jest dużo do zrobienia

Teren wokół otwartego przed trzema laty budynku szkolnego nie jest jeszcze ze względu na brak środków zagospodarowany, brakuje także porządnego systemu odprowadzenia wody deszczowej, co niekorzystnie wpływa na stan elewacji. Przydałoby się także utwardzenie drogi dojazdowej i parking. Inwestycje są tu pilnie konieczne.

FAMUSF – muzyka bez granic

Projekt muzyczny wprawia mnie zawsze w zachwyt i zdumienie. 160 dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych grupach wiekowych i stopniach zaawansowania tworzą orkiestrę fanfarową, orkiestrę dętą i chór. Prowadzone są również zajęcia nauki gry na instrumentach smyczkowych. Seniorzy w wieku 50+ od roku mogą należeć do chóru seniorów, w którym aktualnie śpiewa prawie 30 pań stanu wolnego. W trakcie mojego weekendowego pobytu zorganizowano wieczór koncertowy, w trakcie którego wystąpili członkowie poszczególnych grup projektu oraz gościnnie chór miejski miasta Maringá, stolicy regionu i chóry działające w sąsiadujących miasteczkach. Hala, oczywiście wstęp był wolny, była wypełniona po brzegi. Dzięki współpracy organizatorów projektu z uniwersytetem w Maringá udało się pozyskać wykształconych nauczycieli muzyki i częściowo młodą panią profesor. Mogą oni tutaj udoskonalić swoje umiejętności praktyczne jako pedagodzy, a młodzi muzycy osiągną pod ich opieką niewiarygodnie wysoki poziom kształcenia muzycznego. Orkiestra fanfarowa zgromadziła już wiele pucharów za występy na festiwalach i przeglądach organizowanych w regionie Paraná a nawet w samym Sao Paulo.
Projekt jest tak znany, że w niewielkim mieście w okolicy dzięki know-how z Santa Fé i ideowemu wsparciu ruszył mniejszy podobny projekt muzyczny.

Również z myślą o seniorach

Chciałbym poruszyć jeszcze krótko działalność domu spokojnej starości, założonego przez ojca Antonio, w którym również prowadzone są działania w ramach projektu społecznego. 18 seniorów mieszka w tym malutkim domu. W promieniu 50 km nie ma żadnego państwowego ani komunalnego domu opieki. Dom utrzymuje się w znacznym stopniu z darowizn, otrzymuje bardzo skromne wsparcie ze strony państwa. Niestety w domu tym oprócz pokoi – sypialni i kuchni nie ma żadnego zadaszonego wspólnego pomieszczenia, które mogłoby być miejscem spotkań, czymś w rodzaju cafeterii, świetlicy. Ponieważ w Brazylii pada raczej dość często i obficie byłoby cudownie, gdyby w niedalekiej przyszłości udało się wybudować planowane już wcześniej, zadaszone pomieszczenie o takim przeznaczeniu.  
W całym projekcie kierowanym charytatywnie przez Cleibson Moreira pracuje na cały i pół etatu 30 osób: są to osoby działające w domu dziecka, w szkole i domu opieki. Do tego dochodzi liczna grupa wolontariuszy. Oprócz naszego wsparcia projekt realizowany jest w znacznym stopniu dzięki pomocy sponsorów indywidualnych z mojego regionu rodzinnego, Klettgau. Wszystkie przekazane przez nas fundusze powiększane są przez organizację charytatywną Adveniat o ok. 20 %. Na miejscu dochodzi do tego pomoc ze strony samorządu (gminy), nieco wsparcia ze strony państwa i wpływy z festynów, koncertów i innych imprez. Zorganizowano na przykład grę w bingo, która przyniosła kilka tysięcy euro wpływu.
Obok kosztów osobowych główne wydatki to opłaty za media i koszty transportu. Odległości w Brazylii są znaczne i przejazd samochodem lub autobusem nie jest wiele tańszy niż w Europie.

W jaki sposób pomagają nasze fundusze?

Brazylia nie jest już ubogim krajem, nikt tu już nie głoduje. Jednak różnice społeczne między miastem i wsią są bardzo duże. System opieki społecznej działa bardzo słabo i jest mało wydolny.  Ubezpieczenie zdrowotne mają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Odsetek osób o bardzo niski dochodach oraz poziom analfabetyzmu jest nadal bardzo wysoki. Projekt realizowany w mieście Santa Fé liczącym blisko 10.000 mieszkańców wiele zmienił w ich życiu na lepsze. Szczególnie istotne jest stworzenie młodym ludziom pewnej perspektywy oceny. W ramach projektu muzycznego poznają oni okoliczne miasteczka i wsie. Odsetek osób, które znajdą miejsce na praktyki zawodowe lub przynajmniej miejsce pracy stale wzrasta. Nasze fundusze i moralne wsparcie  Cleibson Moreira i jego zespołu pozwalają nam bardzo wiele osiągnąć w  Santa Fé.
G. Hupfer
Chcielibyście aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu i potrzebujecie więcej informacji?
Prosimy o kontakt z Panią Andreą Renner

Tel. 0049 6154 699814
CEO.secretary@enviro-chemia.pl

Bliższe informacje pod adresem brazylijskiej strony internetowej projektu www.famusf.com.br

Polityka prywatności