Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Środowisko

Wywiad „Troska o klimat i jej wyraz w stosowanych instalacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych"

W ramach odbywanej praktyki zawodowej w firmie EnviroChemie praktykantka Kirsten Recklies przeprowadziła rozmowę z Presem Zarządu, panem Gottliebem Hupferem na temat działań podejmowanych w grupie EnviroWorld służących „Ochronie klimatu poprzez stosowanie ekologicznych technologii.“

 

Recklies:
Co łączy ochronę klimatu z technologią wodno-ściekową?

Hupfer:
Instalacje do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków przemysłwoych firmy EnviroChemie pracują u tysięcy Klientów na całym świecie. Są one wykorzystywane praktycznie przez całą dobę i potrzebują takich zasobów jak energia elektryczna, środki neutralizacyjne i koagulacyjne. Wytwarzają oczywiście odpady, które należy odfiltrować z wody lub ze ścieków. Głównym celem jest eksploatacja tych instalacji z jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego i jednocześnie budowa takich instalacji i urządzeń, które są bardzo ekonomiczne pod względem zużycia energii i jednocześnie bardzo wydajne w procesie oczyszczania.

Recklies:
Jakie energooszczędne technologie opracowano u nas w ciągu ostatnich trzech lat?

Hupfer:
Najsilniejszy impuls dały z całą pewnością nasze nowo opracowane, beztlenowe oczyszczalnie ścieków Biomar, umożliwiające pozyskiwanie energii ze ścieków przemysłowych.  Mamy również nową, opatentowaną technologię recyklingową będącą połączeniem metody membranowej i biologicznej, przeznaczoną do zastosowania w pralniach przemysłowych. Technologia ta pozwala na ponowne wykorzystywanie zarówno wody jak i energii cieplnej. Nasze sprawdzone kompaktowe instalacje fizyko-chemiczne zostały również zoptymalizowane pod kątem zużycia energii. Pracujemy naturalnie nad kolejnymi projektami i dalszymi udoskonaleniami.

Recklies:
Panie Hupfer, czy mógłby mi Pan przedstawić konkretny przykład instalacji, która pozwala zaoszczędzić dużo energii?

Hupfer:
U naszego Klienta, w mleczarni Normejerier w Szwecji podczas przeróbki mleka powstają ścieki mleczarskie i poprodukcyjne o dużym stężeniu, które do tej pory oczyszczane były w oczyszczalni gminnej. Powodowało to wysokie koszty energii elektrycznej niezbędnej do pracy urządzeń napowietrzających i jednocześnie powstawały duże ilości osadu pościekowego. Zainstalowaliśmy tam przed trzema laty nasz pierwszy, skonstruowany specjalnie dla potrzeb przemysłu mleczarskiego reaktor Biomar, w którym ścieki oczyszczane są metodą biologiczną. W międzyczasie został on jeszcze udoskonalony. Teraz ścieki mleczarskie i koncentrat serwatkowy fermentują na miejscu w naszej instalacji, co pozwala na redukcję zanieczyszczeń w ściekach nawet o 90 %.  W naszych instalacjach Biomar bakterie beztlenowe w procesach biologicznego rozkładu przetwarzają ścieki organiczne w metan. Metan ten jest następnie wykorzystywany w centrali energetycznej mleczarni jako zamiennik oleju opałowego. Pozwala to zaoszczędzić ponad 1000 litrów oleju opałowego dziennie. I tak ujemny bilans energetyczny przy odprowadzaniu ścieków stał się bilansem dodatnim.

Recklies:
Czy możliwa jest również modernizacja starych, istniejących instalacji i czy jest ona kosztowna?

Hupfer:
Generalnie prawie wszystkie starsze instalacje można zoptymalizować i tym samym szybko zaoszczędzić 20% energii i środków produkcji. Poniesione nakłady zazwyczaj zwracają się już w ciągu roku. Wiele istniejących instalacji jest zbyt dużych w stosunku do obecnych, zmniejszonych przez kryzys gospodarczy potrzeb użytkowników, którzy ograniczyli swoją produkcję. Zmieniając stopień zużycia energii przez takie urządzenia jak dmuchawy do napowietrzania, mieszadła itp. można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Inwestycje w tym zakresie zwracają się właściwie całkowicie w ciągu trzech lat. Czasami warto wymienić starsze, nieadekwatne już do potrzeb zakładu i nie spełniające wymagań jakościowych i zastąpić je nowszymi, lepiej dobranymi. W takim przypadku co prawda okres amortyzacji tych urządzeń jest dłuższy, ale i korzyści odnoszone będą przez wiele lat.

Recklies:
W jaki sposób Klienci mogą sami wpływać na bardziej ekonomiczną eksploatację urządzeń i instalacji?

Hupfer:
Instalacje do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków są dla naszych Klientów urządzeniami właściwie pobocznymi. Dlatego też łatwo może się zdarzyć, że zostaną niejako zapomniane i będą zaniedbywane. Nasi serwisanci znajdują niepotrzebnie pracujące pompy, mieszadła i kompresory. Regularnie przeprowadzane przeglądy instalacji, również z pomocą naszych specjalistów, pozwolą szybko zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Recklies:
Co jest przedmiotem aktualnie prowadzonych badań firmy EnviroChemie?

Hupfer:
Aktualnie prowadzimy kilka różnych bardzo ważnych projektów badawczych. W ramach europejskiego programu AquaFit4use prowadzone są badania nad energooszczędnymi metodami recyklingu ścieków przemysłowych. Współpracujemy z wieloma wiodącymi ośrodkami badawczymi, uniwersytetami technicznymi, firmami i instytucjami w kraju i zagranicą. Inżynierowie, chemicy i biolodzy testują wszystkie nowe biologiczne oczyszczalnie kompaktowe służące do energooszczędnego oczyszczania nawet niewielkich ilości ścieków. Metody biologiczne są prawie zawsze technologiami najbardziej energooszczędnymi. Warunkiem niezbędnym jest jednak ich właściwy dobór, stosownie do indywidualnych potrzeb. W przypadku uzdatniania wody metodą fizyko-chemiczną  oraz metodą opartą na filtracji nasze wysiłki skupiają się głównie na możliwości pracy z zastosowaniem urządzeń na niskie ciśnienie i zoptymalizowaniu doboru pomp i mieszadeł. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest również sterowanie agregatami, zależnie od stopnia obciążenia. W tym zakresie programiści, technolodzy i elektrycy mają jeszcze wiele zadań do wykonania.

Recklies:
Dziękuję panu za rozmowę.

Polityka prywatności