Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9A
02-235 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 846 38 41
HomeDojazdKontakt

Środki eksploatacyjne

CHEMIKALIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ WODNO-ŚCIEKOWYCH

EnviroChemie stosuje wyłącznie te produkty, które w warunkach laboratoryjnych, technologicznych i w praktyce niejednokrotnie potwierdziły swoją skuteczność. Wspólnie z naszymi Klientami indywidualnie dobieramy każdorazowo chemikalia i środki procesowe, aby osiągnąć maksymalną efektywność i wydajność urządzeń. Zalety: 

  • stabilna kontrola procesu
  • optymalne właściwości eksploatacyjne  
  • redukcja zakłóceń
  • redukcja obsługi eksploatacyjnej  
  • optymalny rozdział substancji stałych od cieczy 
  • redukcja kosztów eksploatacyjnych

Przegląd produktów

 

Środek procesowy

Grupa produktowa

Środek wspomagający flokulację kationowy/anionowy

Envifloc®/ECSO proszek/ciecz

Flokulant/środek strącający

ECSO

Środek neutralizujący

ECSO

Środek do strącania metali ciężkich

ECSO

Środek do czyszczenia membran  

ECM

Środek przeciwpienny

ECSO

Roztwory buforowe pH

ASIC

Włókniny filtracyjne i filtry taśmowe

ECE 48/61/104 cm szerokość

Worki filtracyjne

ECSO

Pożywki do procesów biologicznych

ENVIPLUS

Środek do czyszczenia sond

ASIC

Woda chłodnicza i kotłowa

produkt specjalny

Media filtracyjne

piasek kwarcowy, pumeks

 

Kontakt:

Dział serwisu                                    
+48 22 846 38 41 
serwis@enviro-chemia.pl

Polityka prywatności